Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Om sundhedstjek

Sundhedstjekket er et tilbud til mennesker med udviklingshandicap om at få et sundhedstjek hvert andet år. Her finder du relevante informationer og viden om sundhedstjek for mennesker med udviklingshandicap.

Sundhedstjekket fremgår af PLO’s overenskomst og er formuleret som en pligt for de praktiserede læger og altså ikke som et tilbud eller en mulighed for borgerne. Konkret står der b.la. at: ”Alle praktiserende læger forpligtes til at indgå i den styrkede indsats ved at tilbyde sundhedstjek til personer på botilbud.”
Se overenskomsten her.

Det betyder i praksis, at det er en rettighed for mennesker med udviklingshandicap, som bor på et botilbud, at få et sundhedstjek.

Statens Institut for Folkesundhed udgiver nu for anden gang en rapport om dødelighed blandt 18-74-årige med udviklingshandicap. Rapporten er resultatet af et samarbejde mellem SIF, Epilepsiforeningen, CP-Danmark og Lev. Projektet er støttet af Helsefonden. Rapporten undersøger udviklingen af dødelighed for mennesker med udviklingshandicap i Danmark, med et særligt fokus på forebyggelige og behandlelige sygdomme. Rapporten bekræfter desværre tidligere undersøgelser, der har vist at personer med udviklingshandicap dør ca. 20 år tidligere end andre i Danmark. Som noget nyt viser denne undersøgelse at dødeligheden i mange tilfælde kunne være undgået og peger derfor stadig på at der er en stor ulighed i sundhed for mennesker med udviklingshandicap.


 

Herunder finder du svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med sundhedstjek.

Siden 1. januar 2022 har mennesker med udviklingshandicap haft mulighed for et sundhedstjek foretaget af egen læge, hvis de bor i et botilbud.  

Der er mulighed for et sundhedstjek hvert andet år, og tjekket finder som udgangspunkt sted i botilbuddet.

Et sundhedstjek er gratis og tager omkring 1 time. 

Lægerne er forpligtet til at udføre sundhedstjek i henhold til PLO’s overenskomst med staten. Hvis jeres læge nægter at udføre et sundhedstjek, kan I orientere om dette. Hvis jeres læge ikke vil udføre sundhedstjek, vil vi meget gerne høre om det. 

Sundhedstjek tilbydes til personer på 18 år og derover, med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som opholder sig på botilbud. 

Som udgangspunkt er det personalet på botilbuddets ansvar at kontakte lægen første gang et sundhedstjek skal udføres. Herefter skal lægen sørge for at sundhedstjekket bliver udført hvert andet år. Der kan være særlige procedurer i jeres kommune. 

Du kan finde vejledninger til hvilke undersøgelser, der er gode at få udført her:

Hvis lægen vurderer, at der er behov for flere undersøgelser, vil I sammen aftale, hvordan det videre forløb skal være. Det afhænger af hvilke typer undersøgelser, der er behov for.  

Som pårørende kan du hjælpe med at gøre botilbuddet opmærksom på, at din pårørende har ret til et sundhedstjek. Du kan opfordre til at det, men det er i sidste ende botilbuddet, der skal handle på muligheden. 

Nej. Et sundhedstjek er til alle. Sundhedstjekket skal blandt andet sikre forebyggende behandling og tidlig indsats i forbindelse med sygdomme. Nogle mennesker med udviklingshandicap kan have svært ved at fortælle om sine symptomer, og derfor er det vigtigt jævnligt at tjekke, om der er tegn på sygdom.