Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vejledning og materiale til sundhedstjek

Her på siden finder du alle vores vejledninger og materiale til sundhedstjek. 

Forberedelse af sundhedstjekket 

For at sundhedstjekket skal have størst mulig effekt, er det vigtigt at komme hele vejen omkring, så uopdagede sygdomme bliver opdaget, og så man kan forebygge og igangsætte behandling så tidligt som muligt. Det kræver forberedelse og koordinering mellem alle parter - borger, pårørende/støttepersoner, personale og ledelse i botilbud og den praktiserende læge.  

Lev har i samarbejde med blandt andet Danske Handicaporganisationer, DH, en række kommuner og de Praktiserende Lægers Organisation, PLO, udviklet en fælles "model" for sundhedstjek, der kan understøtte gennemførelsen af det nye tilbud. 

Vi anbefaler, at både borgere, pårørende, personale og praktiserende læger anvender de materialer, der er udarbejdet til at understøtte modellen for gode sundhedstjek på tværs af alle parter. Materialerne opdateres løbende.  


 

Materiale til download som pdf

Forberedelsesskema til borgeren til forberedelse af sundhedstjekket.


 

Generel information til borgeren om hvad et sundhedstjek er og hvordan det gennemføres (med billeder).


 

Information til socialfagligt personale (pædagoger m.fl.) om sundhedstjek.


 

Dansk Selskab for Almen Medicin har også udviklet et redskabsark til de praktiserende læger, som blandt andet indeholder forslag til indhold i et typisk sundhedstjek. Redskabsarket kan downloades her.

 

Film og vejledning


Som en del af indsatsen for at udbrede sundhedstjek er der lavet to film med dertilhørende vejledninger. Materialet skal gøre det nemmere for personale og pårørende at hjælpe med at gennemføre sundhedstjek samt bidrage til at sundhedstjek bliver en positiv oplevelse for mennesker med udviklingshandicap. 

Film og vejledning til medarbejdere og ledere

Dette materiale kan bruges af ledere og medarbejdere, når et botilbud skal sætte sundhedstjek på dagsordenen. Det kan fungere som afsæt for en proces, hvor I arbejder med at få en god praksis omkring sundhedstjekket. Det kan være med til at sikre, at alle de medarbejdere, der er involveret i sundhedstjek af beboerne, har viden om, hvorfor et sundhedstjek er vigtigt, og hvad deres rolle og opgaver er i forbindelse med sundhedstjekket.


 

Film og vejledning til borgere på botilbud

Dette materiale er målrettet medarbejdere, som skal forberede beboere med udviklingshandicap, som bor på botilbud, til et sundhedstjek. Det er inspiration til, hvad man som medarbejder skal være opmærksom på, og hvordan man konkret kan tale med beboeren om, når man forbereder sundhedstjekket, gennemfører sundhedstjekket og samler op på lægens plan efter sundhedstjekket.