holde hånd hans juhl.jpg Foto: Hans Juhl 14.11.2017

Manglende feriemulighed dokumenteret igen

En stor gruppe mennesker med handicap i botilbud kommer aldrig på ferie. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt socialpædagoger. Resultatet bekræfter LEVs bekymring for de mange nedskæringer over for de mest sårbare – og er et skræmmende udgangspunkt for den tilkøbslov, som træder i kraft ved årsskiftet.

En ny spørgeskemaundersøgelse blandt 435 socialpædagoger, der arbejder på bosteder for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, viser, at de beboere, der er i stand til at tage på ferie med socialpædagogisk støtte, i gennemsnit holder 1,4 ugers ferie om året. Men hver femte af socialpædagogerne svarer, at beboerne aldrig holder ferie.

Undersøgelsen er netop gennemført af Socialpædagogernes Landsforbund, SL, som optakt til kommunal- og regionsvalget. Og resultaterne ligger på linje med de undersøgelser, som tidligere har beskæftiget sig med mennesker med udviklingshæmnings mulighed for at få den nødvendige støtte og ledsagelse i forbindelse med ferie.

KL's undersøgelse fra november 2014 viste eksempelvis, at hele 18 kommuner har et serviceniveau, der ikke giver mulighed for ledsagelse i forbindelse med ferieophold. Og SL's handicapundersøgelser fra henholdsvis 2011, 2013, 2014 og 2016 viser en meget tydelig tendens i retning af, at flere og flere botilbudsbeboere ikke får den nødvendige socialpædagogiske ledsagelse, blandt andet i forbindelse med ferie.

Kommunalpolitikere: Det er trist og går den forkerte vej
I en artikel på SL's hjemmeside har man spurgt tre prominente kommunalpolitikere om deres reaktion på den nye undersøgelse af botilbudsbeboeres mulighed for at komme på en ferie. Fra Københavns socialborgmester, Jesper Christensen, er meldingen, at serviceniveauet ”… går den forkerte vej, fordi den økonomiske ramme er under pres”. Helsingørs borgmester Benedikte Kiær, synes, det er trist, og Aarhus’ socialrådmand, Thomas Medom, mener, at det er ”stærkt kritisk”.

Men når det kommer til løsningen, er der delte meninger. Thomas Medom mener, at det er en kommunal opgave at sikre bedre vilkår for, at mennesker med handicap i botilbud kan få den nødvendige ledsagelse i forbindelse med en ferie og lignende. Fra både København og Helsingør er meldingen derimod, at det må være op til Christiansborg at sikre bedre forhold.

LEVs landsformand, Anni Sørensen, noterer med tilfredshed, at borgmestrene ikke mener, det er acceptabelt, at så mange ikke har mulighed for at komme på en ferie.

- SL's undersøgelse er endnu en dokumentation af det svigt, som alt for mange mennesker med udviklingshæmning er blevet udsat for. Tænk sig at et velstående samfund som det danske ikke kan sikre anstændige vilkår for nogle af de mest sårbare.

- Her midt i kommunalvalgkampen er det fint med meldinger om, at der skal rettes op. Og på sin vis er det da glædeligt, at der nu er markante kommunale stemmer, som bakker op om LEVs krav om, at politikerne på Christiansborg må på banen og sikre en styrket ret til socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie mv. Men det havde været endnu bedre, hvis den opbakning var kommet, da Folketinget debatterede sådan en rettighed for et års tid siden, siger Anni Sørensen.

Brugerbetaling som løsning?
Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, henviser i sin kommentar til SL's undersøgelse desuden til, at det fra årsskiftet bliver muligt for beboere i botilbud at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferieformål. Den henvisning er sådan set relevant nok, men er samtidigt stærkt bekymrende, mener LEVs landsformand:

- Det lyder unægtelig som om, Benedikte Kiær peger på tilkøb af ledsagelse, som løsningen på det svigt af beboerne, som undersøgelsen viser. Det var præcis den bekymring, som vi i LEV har henvist til igen og igen, da lovforslaget blev behandlet i Folketinget. For hvis ikke alle får et anstændigt grundniveau af ledsagelse, så bliver det ikke tilkøb – så bliver det ren brugerbetaling på noget, som rettelig er en kommunal forpligtelse. Ganske som vi advarede imod.

- Jeg håber, at SL's nye undersøgelse og meldingen fra en borgmester, som må vide en del om emnet (Benedikte Kiær er tidligere socialminister, red.), får alarmklokkerne til at ringe blandt de Christiansborgpolitikere, der har åbnet for tilkøb her fra 1. januar. De mange højtidelige forsikringer om, at tilkøbsmuligheden ikke må undergrave rettighederne, er ved at smuldre allerede inden loven er trådt i kraft, siger Anni Sørensen.

Danske Handicaporganisationers (DH) formand, Thorkild Olesen, er også citeret i SL's artikel om den nye undersøgelse. Han henviser blandt andet til en principafgørelse fra Ankestyrelsen i 2015 der slår fast, at borgere med handicap ’kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte under kortere ophold/ferieophold af 4-5 dages varighed’. Med den principafgørelse i hånden kan borgerne altså kræve at komme på ferie. Men det er bare langt fra alle, der har ressourcerne selv eller pårørende til at kæmpe kampen, forklarer Thorkild Olesen.