Spring navigationen over og gå direkte til indhold

LEV-venner skaber læring og får frivilligheden til at blomstre

LEVs projekt LEV-venner skaber læring hos pædagoger og baner vej for nye frivilliginitiativer. Det viser en interviewundersøgelse, hvor frivillige, socialpædagoger og andre samarbejdspartnere sætter ord på deres oplevelser med projektet

NYHED

Med midler fra TrygFonden og Fonden Ensomme Gamles Værn har frivillige siden april 2018 gjort en kæmpe forskel i projektet LEV-venner – enten som koordinatorer eller som ven for en person med udviklingshandicap. Der er dannet 32 venskaber og indgået samarbejde med 14 bosteder, lokale frivillighedscentre og organisationerne Røde Kors og ÆldreSagen. I sommer gennemførte LEV kvalitative interviews med projektets frivillige, socialpædagoger, frivillighedskoordinatorer og andre samarbejdspartnere for at få en fornemmelse af indsatsens effekter.

Pædagoger med ensomhed i fokus
Interviewundersøgelsen viser, at venskaberne øger livskvaliteten og mindsker ensomhed hos personer med udviklingshandicap. Det er forbundet med glæde og stolthed at få en ven, og det sociale samvær medfører en personlig udvikling i form af øget selvtillid, selvstændighed og sociale kompetencer.

Samtidig viser undersøgelsen, at venskaberne har stor værdi for både frivillige og pårørende, men også for fagpersoner. Lotte Teglskov, som er leder af §85 i Handicap Tønder, fortæller, at LEV-venner har givet hende og personalegruppen i Tønder et øget fokus på ensomhed i det daglige pædagogiske arbejde. Hun forklarer:

- Når der kommer sådan et projekt med så klart et fokus på ensomhed, så sætter det gang i nogle drøftelser i personalegruppen. Hvad er ensomhed? Hvem er ensomme og hvorfor? Er der nogen, som foretrækker at være alene? Så er det jo ikke ensomhed. Det er sådan nogle spørgsmål, vi har stillet os selv. Og så har vi fået øje på nogle borgere, som nok har en stor omgangskreds, men som hungrer efter kontakt, hvilket måske kan grunde i en følelse af ensomhed.

- Vi har også brugt ensomhedsproblematikken til drøftelser omkring identitetstyverier: Hvad er det, der gør, at de borgere, vi har, higer så meget efter opmærksomhed, at de tror på den, der sidder på den anden side af skærmen? Vi prøver på at nå ind til kernen i det her i stedet for at symptombehandle, og det gør vi blandt andet ved at have fokus på ensomhed.

Klogere på arbejdet med relationer
Heidi Nielsen, som er daglig leder for bofællesskaberne i Ikast-Brande, fortæller, at LEV-venner giver dem et bedre blik for, hvilken støtte der skal til for at fastholde mennesker med udviklingshandicap i sociale relationer:

- Vi har jo virkelig fundet ud af, at der er en grund til, at de er ensomme og har et svagt netværk. Det er jo fordi, de ikke har den her evne til kognitivt at forbinde, jeg har det her venskab, ergo skal jeg også sørge for få lavet en aftale fra gang til gang. Der har i hvert fald været en læring for os i, at det ikke kun er fordi, de bor alene, at de er ensomme. Det er faktisk fordi, de har svært ved at fastholde og tage kontakten til andre. De siger jo alle sammen stolt, ja, jeg har en ven, og hun hedder sådan, men det at få lavet aftalerne og få det vedligeholdt kniber. Der har vi erfaret og er blevet klogere på, hvordan vi støtter denne her gruppe borgere bedre i at fastholde deres relationer.

LEVs landsformand, Anni Sørensen, er glad for de mange positive gevinster, LEV-venner har haft.

- Vi har skabt øget fokus på, hvordan pædagoger kan forebygge ensomhed, og samtidig har vi høstet gode erfaringer i, hvordan professionelle og frivillige sammen kan styrke relationer og fællesskaber. Herudover har projektet sat skub i mange nye frivilliginitiativer rundt om i landet, hvor vi har skabt synlighed på et ellers overset problem. Vi har hjulpet med viden og netværk, så venskabsprojekter forhåbentlig kan udvikles i de kommende år - til gavn for nogle af de allermest udsatte i LEVs målgruppe.

Fællessang, fodboldkampe og brætspilscaféer
Især i Ikast-Brande melder frivillige sig nu på banen med et ønske om at gøre en forskel. Lisbeth Wium-Andersen, der er frivillighedskoordinator i Ikast-Brande, oplever, at LEV-venner har banet vej for, at frivilligheden blomstrer på handicapområdet:

- LEV-venner har kastet noget andet af sig og skabt ringe i vandet. Det har affødt, at nogen måske har haft udgangspunktet at starte som LEV-ven, men de har så fundet ud af, at de da også kunne noget andet. Der er det her ægtepar, som spiller musik på et dagsaktivitetstilbud, og en frivillig kommer fast på et af vores beskyttede værksteder for at afholde fællessang. Og så er der gymnasiepigerne, der arrangerer brætspilscafeer og filmaftener med popcorn, og andre frivillige er begyndt at tage med til fodboldkamp. På den måde sker der nogle ting, som er udsprunget af LEVvenner. Og det smitter lidt af på andre områder også. Vi har et stort autismeområde, og i det halvandet år, hvor vi har haft LEV-venner, er de kommet dertil, hvor de er interesseret i at bygge deres eget koncept for venskaber op. Så det er altså: ”Hurra!”

Stort at følge med fra sidelinjen
Lisbeth Wium-Andersen er glad for udviklingen, der også tæller nye, spændende samarbejder:

- Vi har ansatte, som nu understøtter udviklingshandicappede i at afholde årstidsfester, og på den måde synes frivilligheden at vokse, ikke bare med frivillige, men også fordi, at dem med udviklingshandicap hjælper hinanden, understøttet af faglighed. Det er kæmpestort at få lov at følge med fra sidelinjen og se, hvordan interessen for samarbejdet på tværs af frivillige, ansatte og de, der er berørt af handicap på forskellig vis, langsomt får et samarbejde op at stå.

Også Lotte Teglskov og Heidi Nielsen fremhæver, at det er givende at være en del af projektet, hvor de og deres pædagogiske medarbejdere oplever LEV-venskabernes effekt fra allerførste række:

- Jeg elsker jo, når jeg kan sige, at borgerne har pædagogfri. Der er ledsagere, pædagoger eller sagsbehandlere, eller hvem vi nu end har indover, men en LEV-ven er en af de få, som borgeren har kontakt med, som ikke får løn for at være der. Det er gensidigt. Og det er noget af det rigtig gode i det her, lyder det fra Lotte Teglskov.

Heidi Nielsen pointerer, at det er venskabets effekt for den enkelte, der motiverer. Hun fortæller i den sammenhæng om vennerne Gert og Per, der mødte hinanden gennem LEV-venner i foråret:

- Gert er egentlig meget velfungerende, men det der med at have fået sig en ven, det har han aldrig haft før. Han har gået til mange ting, men han har taget afsted selv, for han har ikke haft nogen at følges med, og det har fået ham til at føle sig meget anerledes. Så for ham har det betydet ekstremt meget for hans livskvalitet, dels at få besøg, men også at have en at tage afsted med. Hans familie har simpelthen ringet og givet udtryk for, hvor taknemmelig de er over det her, for de kan mærke på ham, hvor meget det betyder. Han er SÅ glad. Om det så var det eneste venskab, så var det bare det hele værd.

Fokus på netværk
I takt med projektets udvikling har LEV-venner øget fokus på at opbygge netværk og samarbejder, der kan styrke indsatsen og mindske ensomhed hos mennesker med udviklingshandicap. I Folkebevægelsen mod Ensomhed er LEV desuden gået sammen med mere end 80 andre organisationer, foreninger, skoler og virksomheder, som er enige om, at ensomhed er et problem, vi skal gøre noget ved på hver vores måde og i fællesskab.

LEV-venner er gjort muligt med støtte fra TrygFonden og Fonden Ensomme Gamles Værn.

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.