Spring navigationen over og gå direkte til indhold

KLAPjob: 10 år og 3200 job senere

I år er det 10 år siden, at LEV startede beskæftigelsesindsatsen KLAPjob. Siden da har KLAPjob skabt over 3200 job på det ordinære arbejdsmarked til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive udfordringer.

NYHED

Af Emma Borello

Da LEV for 10 år siden valgte at søge Satspuljemidler til finansiering af et beskæftigelsesprojekt, var det med et ønske om at gøre op med tanken om, at mennesker med udviklingshandicap kun havde det beskyttede værksted som beskæftigelsesmulighed. Hos LEV havde man en drøm om mere inklusion og rummelighed på det ordinære arbejdsmarked. Her ti år efter er koden knækket.

I dag er der en stor efterspørgsel på medarbejdere med særlige behov ude på landets arbejdspladser. Virksomhederne har mange oplagte arbejdsopgaver for LEVs målgruppe, og der er samtidig rigtig mange fra målgruppen, der ønsker at blive en del af arbejdsmarkedet. Et perfekt match.

KLAPjob har i dag 11 jobkonsulenter tilknyttet, der hver især arbejder for at skabe flere job til målgruppen i store virksomhedskæder som eksempelvis McDonalds, Matas og REMA 1000. Men der er også samarbejdsaftaler med mindre virksomheder.

Medarbejder på lige fod med alle andre
En af grundideerne i KLAPjobs arbejde er, at de personer der hjælpes ud i job skal have følelsen af normalitet og følelsen af, at de er medarbejdere på lige fod med alle andre på arbejdspladen. Ud over de skånehensyn, som den enkelte måtte have, gælder der de samme regler for ham eller hende som for alle andre medarbejdere. Erfaringer har vist, at denne metode forstærker følelsen af at være en inkluderet og respekteret del af arbejdspladsen og fællesskabet.

Hjælper og støtter hinanden i job
I takt med at KLAPjob er vokset, er der opstået et behov for sparring på tværs af de personer, som er kommet i job, eller som er interesseret i at få et job. Derfor startede KLAPjob sidste år sit eget korps af ambassadører, der består af syv personer, der alle selv har fået arbejde gennem KLAPjob. Ambassadørkorpset er med til at udbrede kendskabet til KLAPjob, og samtidig rådgiver og støtter ambassadørkorpset andre mennesker, der ligeledes gerne vil have et KLAPjob.

Fremtiden for KLAPjob
På trods af at KLAPjob allerede har vist sig at være en kæmpe succes, er der stadig meget, der kan gøres for at sikre, at endnu flere borgere med udviklingshandicap har mulighed for at blive inkluderet på det danske arbejdsmarked.

Spørger man LEVs formand Anni Sørensen afspejler KLAPjob en drøm om et fremtidigt arbejdsmarked, hvor beskæftigelsespolitik og socialpolitik spiller sammen.

”Det kræver også en politisk vilje til at gøre samfundets støttemuligheder mere fleksible og langt mere baseret på borgernes ønsker og behov. Den vision vil LEV arbejde for på det politiske niveau og i regi af KLAPjob for den enkelte borger. Med politisk opbakning til sådan et paradigmeskift kan vi sammen skabe et inkluderende og fleksibelt arbejdsmarked, som vil være til glæde for alle borgere, virksomheder og samfundet.”

Jubilæum fejres med stor reception
Den store succes, som KLAPjob har opnået, fejres den 17. september med en stor jubilæumsreception, der skydes i gang klokken 14.30, hvor blandt andre social- og indenrigsminister Astrid Krag, LEVs landsformand Anni Sørensen og Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen vil holde taler.

 

Læs mere
Konkurrenter på arbejdet - team i hjemmet
Utopien der blev en realitet
KLAPjob - drømmen om et arbejdsmarked for alle
Ambassadørkorps hjælper andre i job

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.