Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Økonomiaftale ignorerer nødlidende handicapområde

Regeringen og KL har i dag offentliggjort økonomiaftalen for 2025. Der er ekstra penge til velfærden, men det er tydeligvis til alt andet end social- og handicapområdet – her skal der derimod spares endnu mere

NYHED

Hvert år indgår Kommunernes Landsforening, KL og regeringen en såkaldt økonomiaftale. Disse aftaler indeholder rammerne for kommunernes økonomi i det kommende år, og desuden også en række intentioner om hvilke nye initiativer, der skal tages på de forskellige områder, som kommunerne forvalter.  

Ikke mindst social- og handicapområdet har de senere år har fyldt meget i økonomiaftalerne med et intensivt fokus på, hvordan kommunerne kunne gives bedre muligheder for at gennemføre besparelser på hjælpen til mennesker med handicap. 

I dette års økonomiaftale er der et noget mere indirekte fokus på social- og handicapområdet. Men signalet fra regeringen er alligevel meget tydeligt, mener Levs landsformand, Anni Sørensen: 

”Aftalen giver kommunerne 3,4 mia. kr. mere til velfærd i 2025. Det er til det man kalder det demografiske træk, når der bliver flere børn og ældre. Men aftalen giver ikke mere økonomi til socialområdet, selvom der også her er et demografisk træk, hvor der bliver flere mennesker med handicap med behov for mere hjælp. Desuden angiver aftalen, at der er flere penge til folkeskolen, ældreplejen og dagtilbud. Men ikke et ord om det ekstremt nødlidende handicapområde. 

Social- og handicapområdet omtales godt nok også i aftalen. Men kun som et område, hvor udgifterne skal reduceres og hvor styringen skal være strammere”, siger Anni Sørensen. 

Social- og handicapområdet omtales godt nok også i aftalen. Men kun som et område, hvor udgifterne skal reduceres og hvor styringen skal være strammere

Anni Sørensen, landsformand i Lev

Anni Sørensen er skuffet over, at regeringen ikke har haft viljen til at følge op på de mange markeringer og løfter, som er kommet fra Social- og boligministeren, senest i forbindelse med præsentationen af den såkaldte handicappolitiske rammeaftale: 

”Regeringen afslører endnu engang sit sande ansigt, når det kommer til mennesker med handicap. Trods Socialministerens mange løfterige ord, så handler det tydeligvis kun om én ting. Flere besparelser, mindre retssikkerhed, mere magtanvendelse og mindre beskyttelse og tilsyn. Helt som vi så det i den handicappolitiske aftale – og i den efterfølgende delaftale som KL og regeringen har indgået om det specialiserede socialområde.  

Det virker helt tonedøvt af regeringen, når vi ved, at 7 ud af 10 danskere ønsker en stærkere prioritering af hjælpen til mennesker med handicap. Det ved danskerne nemlig godt er kernevelfærd”, siger Anni Sørensen.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.

Følg Lev på Twitter

Få politiske kommentarer samt nyheder om mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.