Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Stigende mistrivsel og konflikter blandt voksne med udviklingshandicap i botilbud

Der er alvorlige og udbredte problemer med kvaliteten af den faglige indsats på landets botilbud. Og problemerne er kun blevet større i løbet af de seneste 5 år. Det resulterer i øget mistrivsel og flere konflikter blandt beboerne på botilbuddene. Det viser en ny rundspørge, som foreningen Lev har foretaget

PRESSEMEDDELELSE

De seneste fem år har stor udskiftning i personalet, højt forbrug af vikarer og for lav faglighed på landets botilbud for mennesker udviklingshandicap haft omfattende konsekvenser for beboerne i form af øget mistrivsel og konflikter. Sådan lyder konklusionen i en ny rundspørge blandt pårørende til voksne med udviklingshandicap, der bor i botilbud.

Hele 70 procent angiver, at de er enige i, at kvaliteten af det pædagogiske arbejde på botilbuddet er faldet i løbet af de seneste 5 år. En næsten lige så stor andel svarer, at andelen af uddannet pædagogisk personale er faldet mærkbart i samme periode. Mange af de adspurgte i rundspørgen påpeger, at udviklingen har store negative konsekvenser for beboerne.

Den stigende utryghed og tabet af kompetencer til at klare ting på egen hånd kommer til udtryk på forskellig vis. En pårørende forklarer eksempelvis: "Min datter er selv meget konfliktsky, så hun undgår enhver konfrontation og tilpasser sig, hvad hun får tilbudt og det er yderst mangelfuldt."

En anden forklarer, at der sjældent er tid til at tage sig af hendes bror i botilbuddet, hvilket har store negative konsekvenser: "Der er forskellige vikarer hele tiden. Min lillebror får mange negative tanker af sin ensomhed. Jeg kan se, at han ældes hurtigt af mangel på samvær og humør."

Botilbud er menneskers hjem og her skal der ikke være mistrivsel og højt konfliktniveau, som tilfældet tydeligvis er mange steder i dag

Anni Sørensen, formand i Lev

De alvorlige og udbredte problemer med kvaliteten af den faglige indsats på landets botilbud understreger det akutte behov for handling, pointerer Anni Sørensen, der er formand i Lev.

- I en tid hvor samfundet bliver stadig rigere, behandler vi nogle af samfundets mest sårbare mennesker stadig dårligere. Det er for mig at se den entydige konklusion på de pårørendes oplevelser i denne rundspørge, og det skal der handles på. Botilbud er menneskers hjem og her skal der ikke være mistrivsel og højt konfliktniveau, som tilfældet tydeligvis er mange steder i dag. Der skal være høj pædagogisk faglighed og tryghed, udvikling og trivsel, mener Levs landsformand Anni Sørensen.

Der er brug for en genopretning

Omkring 4 ud af 10 af de pårørende i undersøgelsen oplever også, at der over de seneste 5 år er kommet flere konflikter mellem personale og beboere og mellem beboerne indbyrdes. En tilsvarende andel er enige i, at det er blevet mere utrygt for beboerne i botilbuddene.

Levs landsformand mener, at rundspørgens resultater understreger behovet for en genopretning af kvalitet og faglighed på handicapområdet.

- Der er behov for en genopretning af landets botilbud, der sikrer høj pædagogisk faglighed og skaber tryghed, udvikling og trivsel. Men den genopretning sker ikke af sig selv. Regeringen og Christiansborg må nu sætte handling bag de politiske løfter om styrket kvalitet og specialisering på handicapområdet, mener Anni Sørensen.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.
Facebook