Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Til dig der skal have et sundhedstjek  

Hvis du bor i et botilbud eller et bofællesskab, kan du få et sundhedstjek. Hvis du ikke har fået tilbudt et sundhedstjek, kan du tale med din familie eller pædagogerne på dit botilbud, om de kan hjælpe dig med få et tjek. 

Du kan få et sundhedstjek mindst hvert andet år. Sundhedstjek er et tilbud, der kan hjælpe dig med ikke at blive syg. Du behøver heller ikke at være syg for at få lavet sundhedstjekket.  

Men hvad er et sundhedstjek, og hvordan foregår det?  

Det er din læge, der laver sundhedstjekket. Derfor skal du kontakte lægen og aftale en tid, hvor lægen kan komme hjem til dig. Hvis du har brug for hjælp til at lave aftalen, så spørg dine forældre, søskende eller personalet. Når du eller en, der hjælper, fortæller til lægen i telefonen, at det drejer sig om sundhedstjek, så vil lægen finde et tidspunkt.  

Sundhedstjekket finder sted hos dig selv i dit botilbud. Det tager omkring en time. Du vil blive undersøgt og taler med lægen om, hvordan du har det. Du behøver ikke føle dig syg for at få et sundhedstjek. Du kan spørge lægen om alt, der handler om sundhed. Og spørge, hvis der skulle være noget, du er bekymret over.  

Det er en god ide at forberede dig til sundhedstjekket. Du kan tale med din familie eller personalet om, hvordan du har det. Skriv ned, hvad lægen skal være ekstra opmærksom på. Det kan for eksempel være, hvis du har haft svært ved at trække vejret eller har ondt et sted. Det kan også være, at du føler dig meget træt - eller at du hører eller ser dårligere end tidligere. Du kan forresten også spørge om alle andre ting, du kommer i tanke om.  

Det kan før sundhedstjekket være en god idé at sende lægen en liste med de ting, som det er særlig vigtigt, at lægen får kigget på.  

Det kan være, at lægen finder sygdomme eller andre ting, der måske ikke er helt, som de skal være. Så vil du få behandling eller medicin. Behandlingen vil blive sat i gang efter sundhedstjekket. Lægen vil lave en plan for, i hvilken rækkefølge tingene skal ordnes.  

Her kan du se en video, som forklarer, hvad der sker på til sundhedstjek.