25.11.2015 Jeg venter på min drømmefyr

Jens Christian Schrader har i mange år vidst, at han er homoseksuel. Hans familie og venner har altid bakket ham op. De eneste negative reaktioner, han har fået, er dumme bemærkninger – fra andre udviklingshæmmede.

Af Karin Ditlevsen

Det er ikke altid nemt at være homoseksuel. Og det er i særlig grad svært for mennesker med udviklingshæmning. De er en minoritet i en minoritetsgruppe, og de kan have meget svært ved at finde en kæreste.

Man ved ikke, hvor mange udviklingshæmmede, der er homoseksuelle. Mange springer aldrig åbent ud, fordi de frygter for, at deres familie og venner måske vil vende dem ryggen. Man anslår, at fem til ti procent af danskerne er homo- eller biseksuelle, og det tal gælder formentlig også for udviklingshæmmede. Jens Christian Schrader er en af dem.

Jens Christian Schrader sprang ud som bøsse, da han var omkring 30 år. Han er meget åben og afklaret omkring sin seksualitet. Men han har mødt nogle udfordringer på vejen til, hvor han er i dag.

Blev forelsket i kammerat
Jens Christian fandt ud af, at han var til fyre, da han blev forelsket i en mand, han havde været meget nære venner med i mange år.

Da Jens Christians ven blev forelsket i en pige, som han senere flyttede sammen med, gik Jens Christian igennem en meget hård periode. Jens Christian blev voldsomt jaloux, og det sled på ven skabet. I en lang periode ville Jens Christian ikke se sin ven.

Jens Christian var dybt ulykkelig, og i en form for afmagt forsøgte han at lev som om, han var heteroseksuel, og han indledte et forhold til en pige. Men det gik slet ikke. Han måtte erkende, at han er bøsse.

Det lykkedes heldigvis efter et stykke tid at klinke skårene, og i dag er Jens Christians forhold til sin nære ven som før. Og Jens Christian tvivler ikke mere på sin seksualitet. Han er nærmest stolt af den. Stolt af, at han er tro imod sig selv og ikke gemmer sig mere. Trods de knubs, det kan give.

Familien bakker op
Jens Christian var meget spændt på, hvad hans familie ville sige, da han besluttede at fortælle dem, at han er bøsse.

- Min mor blev meget overrasket. Men hun tog det flot. Hun sagde: Jeg håber, du finder en rigtig sød fyr, fortæller Jens Christian.

Jens Christians søster, som han har et meget tæt forhold til, var stolt af ham.

- Jeg glæder mig til at se manden i dit liv, sagde hun. Jens Christians bror bakkede ham også op, og hans niece sluttede sig til.

- Hun sagde, at hun synes, at jeg er sej, fortæller Jens Christian med et stort smil.

Svinet til på nettet
De eneste ubehagelige reaktioner, Jens Christian har fået på sin homoseksualitet, er faktisk kommet fra andre udviklingshæmmede.

- En af mine venner kom med dumme kommentarer, og så sagde jeg til ham, at jeg blev ked af det og ikke ville høre det, fortæller Jens Christian.

Jens Christian har også haft en dårlig oplevelse på datingsitet knuus.dk, som Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) står bag, hvor han chattede.

- Der var nogen, der skrev meget dumme ting. De skrev bøsserøv og sådan noget.

Jens Christian bliver vred og slår ud med armene.

- Hvorfor fanden skal de skrive det? Jeg kan ikke forstå det. Det må holde op, for det gør ondt, siger han.

Jens Christians vejleder henvendte sig til ULF, som med det samme tog affære og lukkede nogle brugeres adgang til chatforummet.

De dårlige dage
Selv om Jens Christian har erkendt, at han er homoseksuel, kan han godt nogle gange drømme om natten, at han ikke er bøsse. Det ville være så meget nemmere.

Men de fleste nætter og dage drømmer han om, at han møder en sød fyr, der er interesseret i ham.

Men hvad nu hvis den mand ikke dukker op? Det er jo ikke sket endnu..

Hvis han tænker for meget over det, kan Jens Christian godt få en meget dårlig dag.

- Når jeg er meget ked af det, så går jeg ud i skoven og råber og slår på nogle ting, på nogle træer, forklarer han.

Kæmper stadig
Lige nu er Jens Christian altså stadig single, men det håber han vil ændre sig. Og det må gerne være snart.

Han gør selv meget for at få fat på en kæreste. Han går ud og shopper og køber lækkert tøj og bruger parfume. Han går på barer for homoseksuelle, og han er god til at få nye venner. Men altså endnu ingen kæreste.

Jens Christian giver dog ikke op. Han er sej og stædig.

- Jeg har en sømand i hjertet. Jeg er en stærk mand indeni, forklarer Jens Christian alvorligt og slår sig for brystet.

Artiklen er bragt i LEV Bladet nr. 7, 2015

25.11.2015 Leder: Dejligt med KLAP-success - men hvad med alle de andre?

Skånejob er kun en realistisk mulighed for en del af LEVs samlede målgruppe. For mange, som har mere komplekse og indgribende handicap, er det ikke en mulighed, der ligger lige for.

LEVs KLAP-konference i Odense var en stor og livsbekræftende oplevelse.

Ikke kun for mig som landsformand i LEV, men for alle deltagerne – det gælder både de cirka 200 mennesker med udviklingshæmning, der har fået job via KLAP, og som deltog i konferencen, og det gælder de folketingspolitikere, borgmestre, embedsmænd, arbejdsgivere og fagforeningsfolk, som også deltog. Alle fik vi en ordentlig en på opleveren. Jeg blev både stolt og glad over de resultater, vi har opnået i projektet.

Dagen igennem, og i dagene efter, fik jeg den ene begejstrede tilbagemelding efter den anden. Først og fremmest fra nogle af de mange, som har oplevet glæde, stolthed og selvværd gennem et skånejob, men også fra arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationer, der kan se genvinsten i større mangfoldighed.

Med KLAP-konferencen fortalte vi den enestående historie om, hvordan det er lykkedes at skabe mere end 1.000 skånejob til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap på almindelige arbejdspladser. Det er selvfølgelig en stor sejr for LEV, men jo først og fremmest for de mennesker, som på denne måde har bevist, at et beskyttet værksted ikke er den eneste vej til en meningsfuld hverdag, selvom man er udviklingshæmmet.

Medieinteressen var stor. Konferencen blev dækket af begge landsdækkende tv-stationer, der tydeligvis godt kunne se det spektakulære i de mange nye skånejobs – og i at cirka 200 mennesker var så glade for deres job, at de tog en tur til Odense for at fejre det.

Husk alle de andre
Sådan en mediedækning kunne måske efterlade det indtryk, at alle udviklingshæmmede nu står på spring til et job på det almindelige arbejdsmarked. Sådan er det nu ikke. Og det er vigtigt at erindre her midt i begejstringen over KLAP-successen.

Skånejob er kun en realistisk mulighed for en del af LEVs samlede målgruppe. For mange, som har mere komplekse og indgribende handicap, er det ikke en mulighed, der ligger lige for.

Borgerne i denne gruppe har præcis det samme behov for en meningsfuld, afvekslende og indholdsrig hverdag, og her spiller Servicelovens regler om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud en fuldkommen afgørende rolle. Disse bestemmelser, og den mangeårige konsensus om retten til at komme ud til aktiviteter og socialt samvær m.v. (miljøskifte), er netop designet til at sikre den mest sårbare del af LEVs målgruppe mod at blive efterladt med tv og passivitet hjemme i boligen døgnet rundt.

Som du kan læse i denne udgave af LEV Bladet, er der kommuner, som i disse år gør, hvad de kan for at indskrænke udviklingshæmmedes ret til en meningsfuld hverdag i beskyttet beskæftigelse eller i aktivitets og samværstilbud. Gennem ofte lovstridige ’serviceniveauer’ forsøger disse kommuner at reducere det ugentlige antal dage, som borgeren kan benytte tilbuddet.

Vi står dermed i en lidt sær situation. På den ene side er der massiv kommunal og statslig begejstring for successen med skånejob til udviklingshæmmede. Det er en begejstring, som vi deler. Men på den anden side er vi vidne til noget, der nærmest ligner et koordineret angreb på beskæftigelses- og aktivitetsmulighederne for dem, hvis handicap betyder, at de ikke har en chance på arbejdsmarkedet. Heller ikke i et skånejob.

Hvorfor nu denne forskel?

Leder i LEV 7, november 2015

25.11.2015 Tvang rimer ikke på sundhed - men det kan være en nødvendighed

I 2009 døde Frank Jensen, fordi han ikke ville have taget en blodprøve, som kunne have hjulpet ham til en rigtig behandling af en lungebetændelse. Den og andre alvorlige sager har nu fået debatten til at blusse op om sundhedspersonalets muligheder for at bruge magtanvendelse som sidste udvej til at sikre den rigtige behandling.

Af Tina Mou Jakobsen, politisk konsulent i LEV

I oktober måned blev diskussionen af magtanvendelse i sundhedsbehandlingen rejst igen. Denne gang med artikler i Politiken og Kristeligt Dagblad om flere sager, hvor manglende muligheder for at anvende tvang i sundhedsbehandlingen overfor fysisk syge patienter, der for eksempel på grund af angst modsætter sig blodprøver og behandling, fik voldsomme konsekvenser. I en af sagerne resulterede det endog i et tragisk dødsfald

LEV har sammen med Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogerne, Alzheimerforeningen og FOA henvendt sig til sundheds- og ældre minister Sophie Løhde med en opfordring til at genoptage arbejdet for en ændring af reglerne om magtanvendelse overfor patienter, der afviser behandling.

Landsforeningen LEV har tidligere været i dialog med Sundhedsministeriet om magtanvendelse overfor behandlingsafvisende patienter. På grund af folketingsvalget i juni blev arbejdet dog sat på pause, men forhåbentlig har den fælles henvendelse fået ministerens øjne op for nødvendigheden af at se på problemet. For i modsætning til det psykiatriske område, hvor der er regler for magtanvendelse, må sundhedspersonalet på det somatiske område i dag ikke anvende magt overfor behandlingsafvisende patienter, som ikke kan overskue konsekvenserne af at modsætte sig behandlingen. Det kan have store konsekvenser, når eksempelvis mennesker med udviklingshæmning afviser at modtage behandling, som i visse situationer kan udvikle sig til at være livstruende.

Franks historie
LEV har været i kontakt med Mona Jensen, som for nylig fortalte sin historie til Kristelig Dagblad. Udgangen på den blev, at hendes søn, Frank Jensen, døde af lungebetændelse, der udviklede sig til blodforgiftning og skader på vitale organer. Blot fordi han modsatte sig at få taget en blodprøve.

Det hele begyndte i starten af december 2009. Frank Jensen var taget hjem til forældrene for at holde weekend. Det gjorde han dog ofte, men denne gang bemærkede moderen, at Frank var forkølet og hostede. Det var ikke blevet bedre, da de så hinanden igen lillejuleaften, selvom Frank i mellemtiden havde været ved lægen med en pædagog fra sit bosted i en naboby. Her konstaterede lægen, at Frank ikke fejlede noget, og han blev sendt hjem igen. Men hosten fortsatte, og lillejuleaften kontaktede Mona Jensen lægevagten, som gav Frank noget hostestillende.

Hjemme på bostedet nogle dage senere fik en pædagog overtalt Frank til at tage med til lægen. Noget skulle der gøres. Frank modsatte sig dog at få taget blodprøve, og selvom pædagogen forsøgte at overtale Frank, så ville lægen ikke gennemføre en blodprøve med tvang. Frank fik i stedet noget penicillin, men det var ikke nok, og han døde få dage efter af kraftig lungebetændelse, ifølge obduktionsrapporten. Den havde udviklet sig til blodforgiftning og ødelagt vitale organer. Frank blev 42 år.

Magtanvendelse skal altid være sidste udvej
Historien om Frank er tragisk og understreger nødvendigheden af at se på reglerne for magtanvendelse overfor behandlingsafvisende patienter.

I brevet fra LEV til sundhedsminister Sophie Løhde og de andre organisationer bliver det blandt andet understreget, at en regelændring bør tage hensyn til patientens integritet og rettigheder. Der bør desuden være en proportionalitets- og mindstemiddelbetragtning i forhold til hvilke former for magtanvendelse, der kan finde sted.

Dette element er helt centralt for LEVs landsformand, Sytter Kristensen, som også kan være bekymret for, hvilken effekt en regelændring kan få i praksis:
- Det er tit sådan, at en lovændring skaber opmærksomhed på, hvad man egentlig går og gør i praksis. Men jeg kan være bekymret for, at det også vil medføre mere magtanvendelse, fordi man får lovhjemmel til det. Derfor er det meget magtpåliggende for LEV, at der etableres nogle mekanismer, som sikrer den enkelte borgers rettigheder. For jeg er ikke helt tryg ved, at hjemlen til magtanvendelse alene bliver baseret på samtykke fra pårørende.

Derfor mener Sytter Kristensen også, at et eksplicit formål med en eventuel kommende regelændring må være at reducere omfanget af magtanvendelse i sundhedssystemet. Det vil sige at legitim og velbegrundet magtanvendelse bliver lovlig, men samtidig at sætte en stopper for magtanvendelse, som ikke er tilstrækkeligt velbegrundet. En lovændring skal derfor også have fokus på, at der iværksættes tiltag og procedurer, som sikrer, at magtanvendelse kun finder sted, hvor alle andre pædagogiske tiltag er forsøgt.

Det kræver ekstra opmærksomhed
Det er ikke usædvanligt, at udviklingshæmmede kan have svært ved at registrere og formidle forskellige sygdomstegn. Det var også en af grundene til, at Franks lungebetændelse udviklede sig så alvorligt, at han døde af det. Selvom lignende situationer, hvor magtanvendelse er nødvendig, formentlig sjældent opstår, så mener Sytter Kristensen, at Franks historie viser sundhedssystemets manglende evne til at udvise særlig opmærksomhed og rummelighed overfor patienter, som reagerer anderledes:
- Når jeg hører historien om Frank, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om forløbet kunne have fået et helt andet udfald, hvis man havde taget sig tid til at tale med Frank og berolige ham. Jeg er klar over, at situationer som denne højst sandsynlig er uhyre sjældne, men det har jo katastrofale konsekvenser, når der ikke bliver skredet ind i tide. Det viser Franks historie med al tydelighed. For LEVs formand understreger det blot vigtigheden af at udvise ekstra opmærksomhed:
- Derfor er der også al mulig god grund til at være ekstra varsom, når man har med udviklingshæmmede patienter at gøre. Vi kan ikke regne med, at de kan registrere symptomer på samme måde, som alle andre, og svare på de samme spørgsmål, som man stiller alle andre patienter. Og nogle gange kræver det en ekstra pædagogisk indsats at forklare og tilrettelægge behandlingen, så udviklingshæmmede patienter ikke bliver utrygge ved situationen. Hvis det sker, bliver utryghed jo i sig selv en barriere for at modtage den fornødne sundhedsbehandling.

Forslag om behandlingstestamenter
I oktober måneds debat om magtanvendelse lovede Dansk Folkeparti at bruge alle mandater på at få sundhedsloven ændret inden næste sommer. Derudover kom Liselotte Blixt, sundhedsordfører for DF, med et forslag om indførelse af behandlingstestamenter. ”Vi skal sikre, at man får lavet et behandlings - testamente, så man – mens man er rask – kan få nedskrevet, hvordan man vil behandles, så det ikke bare er andre, der bestemmer det”, sagde Liselotte Blixt dengang til Avisen.dk. Hun understregede samtidig, at det er vigtigt at sikre, at tvang ikke kan bruges i situationer, hvor der er personalemangel, og at man derfor eksempelvis ikke skal kunne tvangsbehandles i egen bolig.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har i et skriftligt svar til Politiken givet udtryk for, at det er en svær problemstilling, fordi det handler om at finde den rette balance mellem patientens ret til selvbestemmelse og hensynet til dem, der ikke selv kan vurdere behovet for behandling. ”Derfor er det også en sag, jeg er meget optaget af. Og det er planen, at der skal fremsættes et lovforslag, der kan skabe klarhed over reglerne”, skriver ministeren til Politiken.

Sytter Kristensen håber, at efterårets pressehistorier kan være med til at speede arbejdet med en lovændring op:
- Vi kan ikke være bekendt, at sundheds - personalet rundt omkring står i det svære dilemma: På den ene side at respektere patientens afvisning af at modtage behandlingen. Og på den anden side tage højde for de store konsekvenser, som det kan have for patientens helbred og i værste tilfælde også overlevelse. Allervigtigst er det, at reglerne præciserer magtanvendelse som allersidste udvej, og at den pædagogiske forebyggelsesindsats bliver tydeliggjort for alle. Megen magtanvendelse overfor udviklingshæmmede kan undgås, hvis vi formår at handle i tide.

Artiklen er bragt i LEV Bladet nr. 7, 2015

20.11.2015 Finanslovsaftale er et voldsomt angreb på kernevelfærden

Finanslovsaftalen baserer sig på en snæver definition af ’kernevelfærd’. Ældre og sundhedsvæsnet tilføres ganske vist ekstra milliarder, men det sker ved at gennemtvinge voldsomme kommunale besparelser på blandt andet mennesker med udviklingshæmning og andre handicap.

LEVs formand, Sytter Kristensen, mener, det er absurd spin, når Dansk Folkeparti, Venstre (regeringen), Liberal Alliance og Konservative kalder finansloven en styrkelse af kernevelfærden.

- De glemmer at fortælle, hvordan den styrkede kernevelfærd egentlig finansieres. Omprioriteringsbidraget reducerer fremover den kommunale serviceramme, og det vil uden tvivl ramme udviklingshæmmede og andre med store hjælpebehov meget hårdt.

Finanslovsaftalen indeholder blandt andet et løft af sundhedsområdet på i alt 2,4 milliarder kroner. Derudover afsættes der 1 milliard årligt til ældreplejen fra 2016 og frem. Finansieringen til dette er blandt andet fundet via det nye omprioriteringsbidrag, som fra 2016 skærer milliarder ud af den kommunale serviceramme. Det vil sige penge, som kommunerne nu ikke længere har til at levere folkeskole, børnepasning og hjælp til multihandicappede, udviklingshæmmede og andre med (basale) hjælpebehov.

- Mennesker med udviklingshæmning bliver også syge og ældre, og vi er absolut ikke imod, at disse områder får et løft. Men det er altså helt forkert, at det bliver andre kerneområder, der skal finansiere det. Man fodrer så at sige kernevelfærden med sin egen hale, siger Sytter Kristensen.

Aftalen betyder ifølge KL, at der i 2019 vil være skåret mere end 7 milliarder kroner på den kommunale serviceramme. Det vil kunne mærkes på kommunernes service, forklarer formand for KL, Martin Damm, i en kommentar på KL’s hjemmeside: ”…omprioriteringsbidraget vil betyde hårde besparelser på de kommunale serviceområder. Det kan ikke undgå at ramme kernevelfærden i form af blandt andet daginstitutioner, skoler og socialområdet.”

Sytter Kristensen mener, at det vil klæde regeringen og partierne bag aftalen at stoppe al snak om, at denne finanslov styrker kernevelfærden.

- En helt ny undersøgelse, udført af Gallup for Socialpædagogernes Landsforbund, viser, at 90 procent af danskerne mener, at hjælpen til mennesker med handicap er kernevelfærd.

- Derfor må regeringen og dens støttepartier bekende kulør og åbent forklare, hvorfor hjælpen til udviklingshæmmede og andre kernevelfærdsområder skal rammes så hårdt fremover. Det er jeg sikker på, at 90 procent af danskerne gerne vil vide. Jeg vil i hvert fald gerne! siger Sytter Kristensen.