05.03.2015 Pulje til sundhedstjek: Bedre end ingenting, men alt, alt for lidt

Der er afsat 12 millioner kroner på finansloven til at styrke sundheden for personer med et betydeligt psykisk handicap. Landsforeningen LEV kalder det ”alt, alt for lidt” og vil have sundhedstjek til alle udviklingshæmmede. Det skriver Kristeligt Dagblad i dag.

Mennesker med udviklingshæmning lever i gennemsnit 14,5 år kortere end resten af befolkningen. Det er uacceptabelt har sundhedsministeren flere gange understreget – og det var også baggrunden for, at man i finanslovsforliget afsatte en pulje til kommunale projekter, der kan styrke sundhedsindsatsen for denne gruppe borgere.

I alt er der afsat 12 millioner kroner over tre år. Og det beløb er alt for lille udtaler LEVs landsformand, Sytter Kristensen, til Kristeligt Dagblad:

”Det er alt, alt for lidt. Selvfølgelig er det bedre end ingenting, men problemerne er så alvorlige, at man burde have igangsat en landsdækkende indsats med sundhedstjek (…) Denne gruppe borgere burde tildeles en rettighed til et opsøgende sundhedstjek en gang årligt. Altså at deres læge inviterer dem til et tjek, typisk i et samarbejde med personalet i botilbuddene. Det er nok den mest effektive vej til at øge udviklingshæmmedes gennemsnitlige levealder. Det tvivler jeg på, at 12 millioner kroner til et mindre antal kommunale projekter vil bidrage væsentligt til. Desværre.”

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) er ifølge Kristeligt Dagblad ikke afvisende over for at tilbyde et årligt lægetjek. Men med henvisning til de igangsatte projekter opfordrer han til, at man afventer erfaringerne derfra:

”(…) vi må tage et skridt ad gangen og se, hvad der virker bedst, før vi spreder det endnu mere ud”, skriver han blandt andet i en mail til Kristeligt Dagblad.

06.02.2015 LEVs Rådgivning

Landsforeningen LEV tilbyder rådgivning til udviklingshæmmede og deres pårørende samt til professionelle, som er i kontakt med mennesker med udviklingshandicap.

Der ydes udelukkende rådgivning i spørgsmål med direkte relation til personer med udviklingshæmning. Denne rådgivning ydes udelukkende ved telefonisk eller skriftlig henvendelse. Der ydes ikke rådgivning ved personlige møder, og der kan ikke ydes ansigt til ansigt rådgivning ved at møde op på foreningens adresse. Dette ligger ikke i LEVs tilbud til medlemmerne. For at modtage rådgivning kræves det, at man er medlem af landsforeningen.

Rådgivningens indhold
LEVs rådgivning erstatter ikke kommuners rådgivning. Men den offentlige rådgivningspligt er ofte kombineret med en kompetence til at bevilge ydelser. Dette afføder et behov for information og rådgivning, som er uafhængig af den myndighed, der samtidig skal bevilge økonomiske ydelser.

LEV kan vejlede om gældende lovbestemmelser og lovfortolkning og kan henvise til de relevante myndigheder, fagpersoner eller organisationer for yderligere rådgivning.

Rådgivningen går som udgangspunkt ikke ind i konkret sagsbehandling
Medarbejderen i Rådgivningen har ikke ressourcer eller kompetencer til at dække dette. Det er ikke muligt for Rådgivningen at vurdere eller tage stilling til det konkrete indhold i et tilbud, al den stund at der ikke er den faglige ekspertise til at dække alle områder området samt mangel på kendskab til den person, som tilbuddet gives til. Rådgivningen kan i principielle sager hjælpe med at klage eller rejse problematikken politisk.

Rådgivningen omfatter bl.a.:

  • Sociale rettigheder og lovmæssige muligheder i relation til udviklingshandicap (social service, retssikkerhed, uddannelse og beskæftigelse, boliger, arv og værgemål, hjælpemidler, førtidspension)
  • Førskolerådgivning
  • Børnevejledning ved børneterapeuter
  • Skolevalg og -vejledning
  • Fritidsbeskæftigelse, idræt
  • Handicappolitiske principper
  • Generelle rimeligheds- og rettighedsbetragtninger