14.10.2016 De knækkede også KLAP-koden

Sønderborg Kommune gjorde ikke meget for at få handicappede i skånejob. Men efter en LEV-konference i Odense ændrede sønderjyderne kurs: - Vi vil være det sted i landet, hvor de beskyttede værksteder laver den bedste jobindsats, lød ambitionen.

Af Morten Bruun

Peter Westergaard Sørensen og Brian Larsen Toft var ret skeptiske, da de 27. oktober 2015 kørte fra Sønderborg til Odense for at deltage i konferencen ”Koden er knækket – nu er vi i arbejde”.

Her ville Landsforeningen LEV folde sine resultater og erfaringer fra Projekt KLAP ud og fejre, at det landet over var lykkedes at få over 1000 borgere med handicap ansat i skånejob på almindelige arbejdspladser.

På papiret var det et relevant tema for de to sønderjyder. De arbejder nemlig begge i SAABU, som favner kommunens fire beskyttede værksteder. Og som henholdsvis områdeleder og jobkonsulent havde Peter Westergaard Sørensen og Brian Larsen Toft altså en klar faglig interesse i konferencen – og KLAP havde da også inviteret dem med i håb om at kunne indlede et frugtbart samarbejde i det sønderjyske.

Alligevel knurrede de to kolleger. Hvad er det for noget? Hvad får vi ud af det? Har vi ikke allerede deltaget i tilstrækkeligt mange af den slags konferencer, spurgte de sig selv, da de ankom til Odense.

Det var op ad bakke
Seks timer senere havde de fået svar på deres spørgsmål – og de var holdt op med at knurre. For mødet med over 200 KLAP-ansatte, politikere, HR-chefer fra landsdækkende firmaer og løssluppen konference-glæde til poporkestret L.I.G.A. havde i den grad gjort deres skepsis til skamme.
- Det var helt vildt. Efter den konference forstod vi præcis, hvad det er, KLAP går ud på. Og vi besluttede os for, at SAABU skulle blive kendt som det sted i landet, hvor beskyttede værksteder laver den bedste jobindsats. Vi ville simpelt hen være state of the art, siger Peter Westergaard Sørensen og Brian Larsen Toft, da vi møder dem på Værkstedet Søndervang et lille år efter, at de fostrede ambitionen om at blive toppen af poppen.

Det er selvfølgelig svært at måle, hvem der er nummer et på et barometer over ”god jobindsats”. Men ifølge Kjeld Allan Møller-Madsen, KLAP-konsulent i Region Syddanmark, hersker der ingen som helst tvivl om, at Sønderborg har flyttet sig det seneste år:
- Tidligere var det op ad bakke. På jobcentret vidste de for eksempel ikke, hvem jeg skulle tale med. Det ændrede sig alt sammen, da SAABU greb bolden, og Peter og Brian sagde ”den opgave tager vi”, mindes Kjeld Allan Møller- Madsen.

Ny kurs var på vej
Peter Westergaard Sørensen kan godt forstå, at KLAP-konsulenten oplevede sine første møder med kommunen som ”nedslående”. For der var vitterligt ikke afsat mange ressourcer til at hjælpe de borgere, der var interesserede i – og via deres førtidspension også var kvalificerede til – et skånejob. Opgaven var lagt i hænderne på en enkelt medarbejder, og det var bedst, hvis de pågældende borgere selv havde de nødvendige aftaler med virksomhederne på plads.
- Det er korrekt. Kommunens tilgang var ret defensiv, noterer Peter Westergaard Sørensen.

SAABU var allerede sporet ind på opgaven, da KLAP kaldte til konference. Blandt andet i kraft af de nye pensionsreformer havde SAABU sagt ja til at engagere sig i arbejdet med at håndtere hele gruppen af førtidspensionister. De fire værksteder i SAABU, som i øvrigt står for Sønderborg – Afklaring, Aktivitet, Beskæftigelse, Udvikling, ville være bedre til at tilbyde borgere i for eksempel ressourceforløb en indsats, der var endnu mere målrettet mod arbejdsmarkedet.

Det betød blandt andet, at jobcentret accepterede at betale en del af Brian Larsen Tofts løn. Men selv om organisationen og strategien var på vej til at flytte sig fra det defensive, var det først i Odense, SAABU-folkene for alvor så lyset. Det skete, da en mand med udviklingshæmning fra Aarhus under en debat rejste sig og belærte et panel af politikere og HR-chefer om, at der faktisk ikke var forskel på dem og de mange tilhørere i salen.
- Vi gør alle det, vi er bedst til, understregede han.

Forandrede vores kultur
Lige præcis de ord gik lige i mellemgulvet på de to sønderjyder fra SAABU:
- Det var jo så rigtigt. Og den opsang er kommet til at betyde meget her på stedet, hvor vi efter KLAP-konferencen simpelt hen har oplevet en kulturforandring på vores arbejdsplads. Vi tænker nu de her forløb på en helt ny måde og er blandt andet holdt op med at vide, hvad der er bedst og mest forsvarligt for borgerne. Vi tager ikke ansvaret fra dem, fortæller Peter Westergaard Sørensen.

Ud over at SAABU nyder godt af de samarbejdsaftaler, som KLAP har indgået med landsdækkende firmaer som Dansk Supermarked og Silvan, er det lykkedes at indgå aftaler med en lang række lokale arbejdsgivere. Heriblandt en snedker, en mekaniker og en bodega, hvor en handicappet borger er ansat til at servere kaffe til et duelaug hver søndag.

KLAP-konsulent Kjeld Allan Møller- Madsen kalder historien fra Sønderborg ”unik”. Men han fremhæver også, at KLAP-ideen og konferencen ikke i sig selv har været afgørende for, at de også knækkede koden i Sønderborg:

- Den nye tilgang skyldes jo i mindst lige så høj grad, at der sidder nogle mennesker, som siger ”vi vil altså det her”. Og hvis man siger det med tilstrækkelig styrke, lykkes det jo ofte, siger han.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 6 2016

08.09.2016 Hvorfor vil KL og socialministeren afskaffe miljøskiftet?

Retten til en meningsfuld og normal hverdag med aktivitet, afveksling og tilpassende udfordringer. Det er kerneværdien bag det miljøskiftebegreb, som i tre årtier har stået centralt i indsatsen for mennesker med udviklingshæmning. Men måske er det ved at være slut? Alt tyder på, at KL og socialminister Karen Ellemann aktuelt arbejder målrettet på at få fjernet udviklingshæmmedes restkrav på et dagligt miljøskifte

Lasse Lesmann, som vi møder i dette blads artikler om Agerbækhuse og Aktivitetscentret Blumesvej, skal måske til at vænne sig til en helt ny hverdag. I hvert fald hvis socialminister Karen Ellemann kommer igennem med det forslag til ændring af serviceloven, der for tiden bakses med i ministeriet. En hverdag uden aktivitetscentret, og som i et og alt er henlagt til hans bolig. 24-7.

Efter den nugældende servicelov har Lasse og de øvrige beboere i Agerbækhuse nemlig en entydig rettighed til et aktivitets- og samværstilbud. Kommunen begår ganske enkelt et lovbrud, hvis den ikke tilbyder Lasse dagtilbud efter servicelovens § 104.

Hvis socialminister Karen Ellemann får overbevist et flertal i Folketinget om sit forslag, så forsvinder denne ret til fordel for et samlet kommunalt skøn over Lasses behov og hvilke tilbud, kommunen synes der kunne matche de behov. Et samlet og helhedsorienteret skøn, der måske lyder flot og rigtigt på papiret, men som i den praktiske kommunale forvaltning vil være en katastrofe for mennesker som Lasse.

Uden det minimum af beskyttelse, som de nuværende rettigheder yder, vil han, og tusindvis af andre i samme sårbare situation, være overladt til et langt friere kommunalt skøn. Og hvis kommunen på et tidspunkt synes, at Lasses aktivitetstilbud er for dyrt, ja, så ender det nok med et ’kommunalt skøn’, der vurderer, at det ville være langt tryggere og gavne hans livskvalitet at blive.

Den nuværende lovgivnings rettigheder
Men hvordan er den aktuelle lovgivning egentlig skruet sammen, når det gælder udviklingshæmmedes tilbud i dagtimerne?

Den beskyttede beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud har hver sin paragraf i serviceloven – henholdsvis § 103 og § 104. Begge tilbud er målrettet personer med ”betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer”.

Mennesker med udviklingshæmning – herunder også mennesker med meget betydelige og komplekse multihandicap – har traditionelt været en af kernemålgrupperne for denne type tilbud. Meget overordnet kan man sige, at mennesker med de mest komplekse og indgribende handicap er blevet visiteret til aktivitets- og samværstilbud, mens en større og bredere gruppe udviklingshæmmede har brugt de beskyttede værksteder.

Begge typer tilbud (§ 103 og § 104) kan siges at være en rettighed for mennesker, som tilhører målgruppen, herunder mennesker med udviklingshæmning. Det fremgår således i begge paragraffer, at ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 'denne type tilbud' til personer med ”betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer” (vores understregning).

Rettigheder som indblanding i kommunalt selvstyre
Det er det lille ord ”skal”, som vækker så stor irritation i nogle kommuner – og nu tilsyneladende også i Socialministeriet. Det virker nærmest som om, man anser de svageste borgeres rettigheder i serviceloven som en slags utilstedelig indblanding i det kommunale selvstyre. De lovbestemte rettigheder, som borgerne har i dag, sætter nemlig visse grænser for kommunens mulighed for at gennemføre besparelser på hjælpen til udviklingshæmmede og andre med handicap.

De seneste par år har vi set adskillige eksempler på kommuner, der forsøger at frakende udviklingshæmmede retten til et dagtilbud. Det mest omtalte er nok Herlev Kommune, der i 2015 via et nyt serviceniveau reducerede det ugentlige antal dage i et § 103 eller 104-tilbud til tre dage. Som vi har berettet her i bladet, blev Herlev underkendt af Ankestyrelsen i mere end 75 procent af de sager (afgørelser), som blev anket. ’

Herlev-sagen’ er ikke enestående – adskillige kommuner har forsøgt at udhule retten til det daglige miljøskifte, som både § 103 og § 104-tilbud udgør. I nogle tilfælde med en hel del succes fordi de berørte borgere – på grund af deres handicap - ikke har skyggen af chance for at kende deres rettigheder, klagemuligheder osv.

08.09.2016 Nu forhandles der ny servicelov

Karen Ellemann har præsenteret sit forslag til ændring af serviceloven, og forhandlingerne på Christiansborg er i gang. Og lad det være sagt med det samme: LEV er stærkt imod regeringens forslag. De ændringer, som der lægges op til, vil betyde voldsomme forringelser for især de mest sårbare udviklingshæmmede.

Kort fortalt, så indeholder regeringens forslag et såkaldt "indsatskatalog", som vi i LEV er yderst skeptiske overfor. Indsatskataloget samler en række af servicelovens nuværende enkeltparagraffer i et katalog. Blandt de paragraffer, som lægges i kataloget, er nogle af de helt centrale for voksne udviklingshæmmede: § 85 om socialpædagogisk bistand, § 103 om beskyttet beskæftigelse, § 104 om aktivitets- og samværstilbud.
 
Grunden til LEVs modstand er, at indsatskataloget vil give kommunen ret til at udøve et markant udvidet skøn inden for kataloget. Det betyder reelt, at udviklingshæmmedes nuværende rettigheder til for eksempel et aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse ophæves og erstattes af ’et samlet skøn’ i kommunen. Det vil med stor sikkerhed betyde et gradvist opgør med princippet om udviklingshæmmedes ret til et dagligt miljøskifte. Et princip, som blev udviklet i Bank-Mikkelsens opgør med Statens Åndssvageforsorg, og som stadig er aktuelt.
 
På lev.dk vil vi de kommende dage fortælle mere om regeringens forslag, og de konsekvenser det vil få. Hold øje med siden eller tilmeld dig vores nyhedsbrev.

07.06.2016 Ingen penge til tilgængelige valgmaterialer

Social- og Indenrigsudvalget besluttede den 19. maj 2016 i en såkaldt betænkning, at der ikke skal afsættes penge til tilgængelige valgmaterialer fra partierne.

1. april fremsatte Enhedslisten et beslutningsforslag om, at Folketinget skulle pålægge regeringen inden udgangen af 2016 at fremsætte et lovforslag, der skulle sikre, at opstillingsberettigede partier udvikler materialer, som også kan læses af blinde og mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser eller læsehandicap. Til formålet skulle oprettes en demokratipulje på 3 mio. kr., hvor opstillingsberettigede partier kunne søge om midler til at udvikle tilgængelige materialer.

Efter førstebehandlingen i Folketinget blev forslaget henvist til behandling i Social- og Indenrigsudvalget, som altså nu har bestemt at forkaste forslaget. Et flertal i udvalget, bestående af S, DF, V, LA, RV og KF indstillede beslutningsforslaget til forkastelse. Det var således kun EL, SF og ALT, som støttede en vedtagelse af beslutningsforslaget.

Som begrundelse for at forkaste forslaget henviser Dansk Folkeparti blandt andet til de 145 millioner kroner, som partierne i forvejen modtager i partistøtte, og til ombudsmandens tjekliste til tilgængelighed til valglokaler. Radikale Venstre mener, at det må være op til partierne selv at tilvejebringe relevant valgmateriale.

Enhedslistens begrundelse for at fremsætte beslutningsforslaget og for at stemme for en vedtagelse i udvalget er, at de mener, at Danmark ikke fuldt ud lever op til FN’s handicapkonventions artikel 29, som fastslår, at mennesker med handicap skal kunne deltage i det politiske liv på lige fod med alle andre.
For mange vælgere er adgang til information om det politiske liv og de politiske partier stærkt begrænset af, at materialerne er for svære at forstå eller ikke er tilgængelige i formater, der kan anvendes af blinde og svagsynede borgere eller borgere med læsevanskeligheder.

Landsforeningen LEV har tidligere uden held haft skrevet til Folketingets partier og Indenrigsministeriet med en opfordring om at udarbejde valgmateriale, der også er tilgængeligt for udviklingshæmmede.

07.10.2015 Fortæl LEV om dem, der kommer i klemme, når kommunen sparer

Vi ved, at der er stigende retssikkerhedsproblemer for mennesker med udviklingshæmning. Især udviklingshæmmede uden pårørende eller andre til at hjælpe dem med at klage over en kommunal afgørelse eller andet, er for alvor i klemme. Men vi har brug for et bedre overblik og flere eksempler. Brug indtastningsskemaet i bunden af denne artikel - LEV har brug for din viden.

Når kommunerne skærer ned i hjælpen, så sker det typisk ved at træffe nye myndighedsafgørelser. Det kan for eksempel være afgørelser, der siger at borgeren ikke kan beholde sin ledsageordning efter § 97 - eller at aktivitets- og samværstilbuddet skæres ned fra fire til to eller tre dage om ugen. Eller noget helt tredje.

I de situationer er der heldigvis nogle, som har en søster eller en mor eller far, som kan hjælpe med at klage – og rigtig, rigtig mange klagesager ender faktisk med at Ankestyrelsen underkender kommunen. Men de udviklingshæmmede, som er uden pårørende med ressourcer til at bistå dem i en klagesag er virkelig ’på spanden’ for at sige det meget direkte. Lad os tage et eksempel.

I en kommune besluttede politikerne, at gennemføre et nyt serviceniveau for dagtilbud og beskyttet beskæftigelse (§ 104 og 103). Det nye niveau betød at borgerne skulle gå fra fire til tre dages tilbud ugentligt. Gennemførelsen af serviceniveauet skete gennem en masse nye myndighedsafgørelser til brugerne.

Halvdelen klagede, men hvad med resten?
Cirka halvdelen af de berørte borgere klagede over kommunens afgørelse. Og i 2/3 af klagesagerne blev kommunen faktisk underkendt i Ankestyrelsen. For dem, som klagede var der grund til glæde og tilfredshed.

Men tilbage står de mange borgere, som ikke klagede – typisk fordi de er uden støtte til at gennemføre en klageproces. Vi kan jo således gå ud fra, at der også er alvorlige fejl i cirka 60 procent af de afgørelser, som ikke endte i Ankestyrelsen. Omkring 2/3 af de borgere, som ikke klagede, har således i dag et ringere tilbud end de har krav på ifølge lovgivningen.

LEV savner et bedre overblik over disse retssikkerhedsproblemer for at kunne overbevise ministre og folketingsmedlemmer om problemet omfang – og behovet for at gøre noget ved det.

Derfor har vi brug for din hjælp!
Ved at bruge denne formular kan du fortælle du LEV om situationen for de mennesker med udviklingshæmning, som ikke har pårørende eller andre, som kan beskytte deres retssikkerhed på det sociale område. Det kan for eksempel være en anden beboer i din søn eller datters bosted/bofællesskab. Eller det kan være en beboer i et bosted, hvor du arbejder som pædagog eller medhjælper.

Du kan vælge at være helt anonym. Og LEV vil behandle oplysningerne på en måde, så ingen enkeltpersoner, bosteder og lignende kan genkendes.

Du kan også vælge at fortælle os dit navn og give os kontaktoplysninger. Det gør det muligt for LEV at kontakte dig for at høre nærmere om den information, du giver os. Vi bruger ikke dine kontakt oplysninger mv. uden at have en aftale med dig først.

Din viden er vigtig

22.02.2016 LEV ULAND: LEVs internationale udviklingsarbejde

LEV har arbejdet med udvikling i Europa, Afrika og Asien siden 1994 baseret på principper om solidaritet og hjælp til selvhjælp for både pårørende og mennesker med udviklingshæmning. Arbejdet tager afsæt i FNs Handicapkonvention og er rettighedsbaseret. Det finansieres primært af Danida midler, der administreres af Danske Handicaporganisationer gennem Handicappuljen. LEV støtter en række partnerorganisationer, der arbejder med at forbedre vilkårene for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende gennem selvhjælpsgrupper, politisk fortalervirksomhed og self-advocacy.

Sådan arbejder LEV
I 2014 vedtog LEVs Hovedbestyrelse en ny strategi for LEVs internationale udviklingssamarbejde frem til 2019, som tager afsæt i mange års erfaringer både med udviklingsarbejde ude og foreningsarbejde i Danmark. LEV ønsker at fremme udviklingen af demokratiske organisationer af mennesker med udviklingshæmning og deres familier i udviklingslande, at begge køn har glæde af udviklingsaktiviteterne og at projekterne er bæredygtige, således at relevante aktiviteter kan fortsætte efter støtten fra LEV er ophørt. LEV samarbejder altid med ligesindede partnerorganisationer, som almindeligvis er medlem af Inclusion International. Inclusion International er en international paraplyorganisation med fokus på mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende, som Landsforeningen LEV er medlem af.

De fleste partnerorganisationer har etableret selvhjælpsgrupper for forældre og andre pårørende, hvor de kan tale med andre som er i en lignende situation og få både følelsesmæssig støtte og praktisk hjælp. Følelsen af isolation og bekymring som mange pårørende oplever, kan dermed afløses af fællesskab, udveksling af erfaring og håb.