Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ny rapport: Overdødelighed er ikke noget mennesker med udviklingshandicap bare skal leve medEn ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at en stor del af overdødeligheden for mennesker med udviklingshandicap kunne være undgået. Talrige sundhedsfaglige tiltag fra ind- og udland viser at det er muligt at nedbringe overdødeligheden. Der er derfor ingen undskyldning fra politisk side for ikke at handle, lyder det fra Levs Landsformand.

NYHED

Mens den danske befolkning generelt set lever længere og længere, har virkeligheden i alt for mange år været en helt anden for mennesker med udviklingshandicap. Fra at have oplevet en stigning i den forventede levealder siden 1970’erne er udviklingen gået i stå. Uligheden i forventet levealder er steget de senere år. De mennesker, der i dag lever med udviklingshandicap, kan forvente at dø 20 år før alle andre – ovenikøbet af sygdomme, der i mange tilfælde kan forebygges og behandles, hvis de opspores i tide.  

Rapporten viser vejen frem 

Rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed med titlen ”Dødelighed blandt 18-74-årige med udviklingshandicap” er finansieret af Helsefonden via. Lev. Udover at dokumentere den ekstreme ulighed i sundhed for mennesker med udviklingshandicap – f.eks., at gruppen har 51 gange større risiko for at dø af for sen opsporing end resten af befolkningen – anviser rapporten konkrete veje til at mindske sundhedskløften.  

Én af de veje er at øge kvaliteten og udbredelsen af sundhedstjek for mennesker med udviklingshandicap, der bor på botilbud – et sundhedstjek som ifølge Levs landsformand, Anni Sørensen, vil bidrage effektivt til både at forebygge samt at opspore og behandle sygdomme, før det ender galt:  

”Sundhedstjek er ét af de tiltag, der betyder forskellen på liv og død for mennesker med udviklingshandicap. Der er tale om en gruppe mennesker, der som følge af deres funktionsnedsættelse ofte ikke er lige så opmærksomme på deres sundhedstilstand som andre. Et sundhedstjek er derfor en afgørende hjælp, der sammen med rapportens andre vigtige tiltag vil redde liv og nedbringe den ubærlige overdødelighed, der tragisk rammer mennesker med udviklingshandicap”, siger Anni Sørensen

Sundhedstjek er ét af de tiltag, der betyder forskellen på liv og død for mennesker med udviklingshandicap.

Anni Sørensen, formand i Lev

Organisationer står sammen

Med baggrund i Statens Institut for Folkesundheds rapport er Lev gået sammen med Dansk Sygeplejeråd og Epilepsiforeningen og har udfærdiget en række løsningsforslag, som regeringen med fordel kunne gøre til en del af den førte sundhedspolitik for mennesker med udviklingshandicap. Det inkluderer blandt andet udgående sundhedsfaglige teams, der kan komme beboere på botilbud i møde og hjælpe med at skabe en hverdag, hvor både mental og fysisk sundhed er i fokus.    

”Ligesom sundhedstjek vil udgående sundhedsfaglige teams sikre en løbende monitorering af sundhedstilstanden hos beboerne. På den måde er beboerne ikke overladt til sig selv, men får specialiseret vejledning og støtte til at lave de ændringer i deres livsstil, der ikke kun vil give dem et længere liv, men også give øget livskvalitet her og nu. Et både langt og godt liv”, lyder det fra landsformanden.   

Rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed med titlen ”Dødelighed blandt 18-74-årige med udviklingshandicap” er finansieret af Helsefonden via. Lev.


 

Sådan kan vi mindske den handicapbetingede ulighed i sundhed:

Der findes en række initiativer fra ind- og udland, som beslutningstagere i sundhedsvæsenet kan indføre i morgen for at bekæmpe uligheden.


 

Mennesker med udviklingshandicap lever 20 år kortere i gennemsnit:

Hvis uligheden skal til livs kræver det politisk handling.


 

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.

Om sundhedstjek

Sundhedstjekket er et tilbud til mennesker med udviklingshandicap om at få et sundhedstjek hvert andet år. Find relevante informationer og viden om sundhedstjek for mennesker med udviklingshandicap.

Læs mere om sundhedstjek her