Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Botilbud fra Operation X: Nu skal Københavns Kommune tage reelt ansvar

Københavns Kommunes socialudvalg har valgt at klage over Socialtilsyn Hovedstadens beslutning om at lukke det udskældte botilbud Lynghuset. En beslutning, der ville have betydet, at de i forvejen massivt omsorgssvigtede beboere skulle rykkes op med rode og tvangsflyttes inden for de næste 10 måneder

NYHED

Arkivfoto: Hans Juhl

Forløbet omkring Lynghuset har været både kaotisk og ulykkeligt:

Botilbuddet blev landskendt i november 2023, da TV2’s Operation X-dokumentar ”Nødråb i Natten” afslørede grove, systematiske omsorgssvigt af beboerne. Det førte til, at Socialtilsynet satte Lynghuset under skærpet tilsyn og pålagde en handleplan, som skulle forbedre forholdene for de i alt 29 beboere. Hvis ikke handleplanen blev implementeret som aftalt ville socialtilsynet trække godkendelsen til at drive botilbuddet.

Men frem for at implementere de nødvendige tiltag og skabe trygge rammer om beboerne, lod Københavns Kommune i stedet stå til. Og det fik onsdag den konsekvens, at socialtilsynet trak godkendelsen.

Socialudvalget i Københavns Kommune valgte imidlertid torsdag at klage til socialtilsynet over afgørelsen om at fratage Lynghusets godkendelse og dermed går sagen reelt videre til Ankestyrelsen.

Mit håb er, at Københavns Kommune får en ekstra chance til at få styr på forholdene, så beboerne ikke skal spredes for alle vinde

Anni Sørensen, formand i Lev

Klagen er ikke en redningskrans

Lynghusets skæbne er derfor stadig uvis, og beboerne og deres pårørende må nu igen holdes på pinebænken, mens de venter på en afgørelse inden for de næste fire uger. Ifølge Levs landsformand, Anni Sørensen, skal klagen modtages med meget forsigtig optimisme:

”Socialudvalgets klage kan være et skridt i den rigtige retning, men den er ikke en redningskrans til beboerne på Lynghuset. Ankestyrelsen kan stadig afvise klagen og fastholde lukningen. Det afhænger helt af om Københavns Kommune nu tager et reelt ansvar for at konsekvent og hurtigt at rette op på forholdene for beboerne. Det ansvar har kommunen indtil videre svigtet på det groveste, hvilket jo er helt grunden til at tilsynet har truffet den afgørelse, som de har. Mit håb er, at Københavns Kommune får en ekstra chance til at få styr på forholdene, så beboerne ikke skal spredes for alle vinde. Det skylder kommunen beboerne i stedet for igen at svigte dem”, lyder det fra Anni Sørensen.

Landsformanden hæfter sig desuden ved, at de udvalgsmedlemmer, der stemte for at indgive klagen, alle i deres bemærkninger har understreget den store psykiske belastning en flytning ville udgøre for beboerne.

”Det lader til, at flertallet i socialudvalget, først og fremmest tænker på beboernes velbefindende. Det er et positivt signal, og jeg håber derfor, at der med klagen til Socialtilsynet følger penge til at ansætte mere personale på botilbuddet og understøtte de tiltag, som socialtilsynet har forlangt og som er absolut nødvendige. Hvis ikke det sker, så er det bare en uværdig forhaling – og endnu et kæmpe svigt af nogle ekstremt sårbare mennesker”, siger Anni Sørensen.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.

TV2 dokumenterer uværdige forhold på bosteder

Skjulte optagelser i Operation X viser sårbare mennesker med omfattende handicap blive udsat for svigt og uværdig behandling. Desværre tyder intet på, at det er enkeltstående tilfælde. Det viser Levs undersøgelser og 150 helt friske vidnesbyrd