Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ødelæggende rammeaftale for handicapområdet

Regeringen indgik i går en politisk aftale om handicapområdet. Linjen i aftalen er et alt for ensidigt fokus på at gennemføre endnu flere besparelser, herunder med ødelæggende ændringer af magtanvendelsesreglerne.

NYHED

Af Thomas Gruber, politisk konsulent i Lev

Den politiske aftale er den foreløbige kulmination på et mildest talt omtumlet forløb med socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil for bordenden. Først arbejde ministeren intensivt på at få en række interesseorganisationer i forummet ”Sammen om handicap” til at tilslutte sig en tidligere udgave af rammeaftalen. Den aftale afviste DH, hvorfor ministeren straks kastede sig ud i et forhastet forhandlingsforløb – først med Radikale Venstre, Konservative og SF, og siden med en bredere kreds af partier.

Resultatet blev vi præsenteret for i går med en handicappolitiske aftale mellem regeringen, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti. Aftalen indeholder en række konkrete initiativer, men er frem for alt underlagt en overordnet ramme med fokus på at nedbringe kommunernes udgifter på handicapområdet og skabe ”større økonomisk styrbarhed.”

”Der er få gode elementer i aftalen, som måske kan blive til noget, fx forenkling af merudgiftsydelsen og visitation af hjælpemidler. Og det skal jeg ellers love for, at socialministeren har forsøgt at få os alle sammen til at fokusere på i sin omtale af aftalen. Men det er hjørner, der helt overskygges af besparelser og mere magtanvendelse.” siger Levs landsformand, Anni Sørensen

 

Både Liberal Alliance og Radikale Venstre har op til aftalen udtrykt betydelig kritik af magtforslaget. Den position burde partierne have stået fast på – og sammen om.

Anni Sørensen, landsformand i Lev

Indrømmelser i magtforslag, men stadig problematisk

Som et særligt element i den politiske aftale, forpligter aftalepartierne sig til at bakke om regeringens forslag til ændring af servicelovens magtanvendelsesregler. At der skulle ske en revision af magt-reglerne er besluttet for længe siden og har egentlig kørt i sit eget spor.

Men socialministeren besluttede at gøre tilslutning til magtforslaget til en betingelse for at være en del af en samlet handicapaftale.

”Jeg er ærgerlig over, at aftalepartierne har ladet sig tryne af ministerens strategi med at koble forslaget sammen med en handicappolitisk aftale. Det ufine trick fra ministeren burde man have afvist fra starten. Både Liberal Alliance og Radikale Venstre har op til aftalen udtrykt betydelig kritik af magtforslaget. Den position burde partierne have stået fast på – og sammen om. I stedet har man valgt at tilslutte sig regeringens magtforslag med nogle utilstrækkelige indrømmelser.” siger Anni Sørensen.

På gårsdagens pressemøde om handicapaftalen hævdede flere partier, at de have opnået væsentlige indrømmelser fra regeringen i magtanvendelsesforslaget. Det drejer sig om flytning med værgesamtykke, indelåsning i egen bolig og tidsubegrænsede forhåndsgodkendte magtanvendelser.

”Partierne lyder til at være stolte over indrømmelserne. Problemet er bare, at indrømmelserne allerede var givet af ministeren i forummet ”Sammen om handicap” længe inden de kom i forhandlingslokalet.

Samtidigt vil jeg gerne understrege, at det kun er de mest ekstreme dele af lovforslaget, der er taget ud. Tilbage står fortsat en række ændringer, som vil medføre mere magtanvendelse over for flere – og flere tvangsflytninger. Under en påstand om ’afbureaukratisering’ gennemfører man desuden en voldsom forringelse af retssikkerhed, beskyttelse og forebyggelse af magtanvendelse over for nogle af vores allermest sårbare medborgere: Mennesker med udviklingshandicap, erhvervet hjerneskade, ældre med demens m.fl.” siger Anni Sørensen.

Et af de tilbageværende elementer i magtanvendelsesforslaget, som Lev er stærkt bekymret for er, at man udvider begrundelserne for brug af fysisk magt. Med forslaget får personale i botilbud beføjelser til fysiske fastholdelser og indgreb, hvis de mener at en borger opfører sig ”grænseoverskridende” eller ”konfliktoptrappende” – i dag kan sådanne fastholdelser kun ske for at forhindre personskade.

”Den slags upræcise og rummelige begrundelser for brug af fysisk magt er et voldsomt skred. Det risikerer at ende med en mere hårdhændet kultur i botilbud med langt flere fastholdelser – og trusler om det. Det vil øge forråelsen.

Oven på TV2’s Operation X ”Et nødråb i natten” og de mange andre skandalesager, er det helt ubegribeligt, at regeringen – og nu også tre partier – vil gå den vej. Frem for investering i stærk faglighed, som kan forebygge magtanvendelse – for den findes, og det virker” siger Anni Sørensen.

Læs Levs høringssvar om magtanvendelsesregler her

 


 

Lev Magasinet 2 2024

- Portræt af Tanja og Mikkel: "Her bliver vi set, som dem vi er"
- Tema: Frivillige - Levs hjerte og sjæl
- Ny bog om pigerne på Sprogø: "Farlige fattige og vilde"

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.

Følg Lev på Twitter

Få politiske kommentarer samt nyheder om mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.