Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

NYHED

På vej mod Reservatet

Frida er en ung kvinde med mod på livet. Men hun må ikke selv bestemme, hvad hun skal arbejde med, hvor hun skal bo, hvordan hendes fritidsliv skal være, og hvem hun vil være sammen med. Det gør kommunen for hende i noget, de kalder for et samlet tilbud. Fridas far kalder det Reservatet

NYHED

Nye angreb på retten til et hjem

Dette Lev Magasin har fokus på servicelovens 25 års jubilæum. Det jubilæum finder desværre sted i en helt aktuel situation, hvor der fra centralt hold er blevet sat alvorlige angreb ind mod servicelovens grundlæggende handicappolitiske værdier og principper.

Denne artikel er letlæselig
NYHED

Servicelovens fine principper kørt over af kommunernes økonomiske modeller

Serviceloven var på mange måder en markant handicappolitisk markering. På nogle områder forud for sin tid – og baseret på visionære værdier og principper. Danmark var på den tid nærmest en handicappolitisk stormagt. En status som siden er blegnet en del.

NYHED

KERNEVÆRDI TIL EKSAMEN: Hvordan er det gået med afskaffelsen af ’institutionsbegrebet’?

Tillykke!
Serviceloven, eller Lov om social service, fyldte 25 år den 1. juli.
Loven regulerer blandt andet rammerne for rådgivning og støtte til mennesker med ”nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne” – det vil ikke mindst sige mennesker med udviklingshandicap.

NYHED

En sag der bør ankes

Hvis det er muligt at gennemføre lukningen af Nabohuset, som Guldborgsund Kommune er i fuld gang med, så har det ”nærmest karakter af en omgåelse af serviceloven”. Det mener advokat og tidligere ligebehandlingschef hos Institut for Menneskerettigheder

NYHED

Lukningen var nødvendig

Guldborgsund Kommune forsøgte ikke at luske lukningen af Nabohuset igennem ved ikke at omtale beboernes lejerettigheder. Formanden for kommunens socialudvalg, Britta Lange, forsikrer, at beslutningen er både lovlig og anstændig

NYHED

En lov for de svageste danskere

Det var meningen, at serviceloven skulle føre et nyt, mere demokratisk menneskesyn med sig. Loven skulle for eksempel sikre borgere med handicap et mere respektfuldt og effektivt samarbejde med myndighederne. Men det halter med at virkeliggøre intentionerne bag loven. Og politikere forsøger løbende at forringe vilkårene for de mennesker, der er helt afhængige af loven.

NYHED

Det fuldstændige system i en af-institutionaliseret verden

Serviceloven lovede store visioner om frigørelse og medbestemmelse for mennesker med udviklingshandicap. To af dem, som troede på lovens potentiale, fortæller her om deres gamle inklusionsprojekt.

Denne artikel er letlæselig
NYHED

Undskyldnings-arrangement i Horsens

Tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen, der har været udsat for svigt og overgreb, modtager regeringens undskyldning den 11. september