Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

NYHED

God grundlovsdag - husk de sidste uden valgret

Mange mennesker med udvik­lingshæmning er interesserede i samfundsforhold og politik, og jeg synes, det er antikveret og krænkende, hvis disse mennesker stemples som mindreværdige demokratiske medborgere, blot fordi de – nogle gange ret tilfældigt – er blevet udstyret med et § 6 værgemål. Mennesker med § 6 værgemål skal selvfølgelig have valgret ligesom alle andre borgere. Sådan skriver LEVs landsformand blandt andet i denne hilsen på Grundlovsdagen

NYHED

Stort valgmøde om handicappolitik

Valgflæsk til mennesker med handicap? Et overraskende bredt udsnit af kandidater til Folketingsvalget ville blandt andet, sørge for ledsagelse til alle, gøre op med bureaukratiet og sørge for at kommunerne ikke har økonomiske incitamenter til spekulation i forkerte afgørelser.

NYHED

Den oversete vælgergruppe

Så er der valgkamp – også helt officielt! Folketingsvalget finder sted den 18. juni 2015. Mennesker med handicap og deres pårørende er en overset vælgergruppe – og det er hverken rimeligt eller særligt klogt, skriver LEVs landsformand.

NYHED

Kommuner ignorerer socialministeren

Det voldsomme fald i tildelingen af førtidspension til mennesker med udviklingshæmning under 40 år fortsætter. Siden 2013, hvor førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, er antallet af udviklingshæmmede, der tildeles førtidspension mere end halveret. Og det sker på trods af socialministerens klare opfordring til at rette op.

Foto: Hans Juhl
DEBATINDLÆG

Ødelæggende madkultur for de udviklingshæmmede

Fødevareministeriets såkaldte måltidsråd om at lære at lave mad, bruge råvarer og spise sammen gælder ikke for de udviklingshæmmede.

NYHED

Stadig flere mister stemmeretten på grund af værgemål

I 2014 var der mere end fem gange så mange som fik et såkaldt §6-værgemål som i 2009. Dermed er der også stadig flere mennesker med handicap – herunder mange udviklingshæmmede – der mister stemmeretten. Det fortalte Dagbladet Politiken i går søndag.

NYHED

Danmark som det sorte får

En ny nordisk rapport om boliger for voksne mennesker med udviklingshæmning viser, at Danmark indtager en trist førerposition. Der er fortsat mange utidssvarende boliger, og der er en tydelig tendens til, at der igen bygges nye store institutionsagtige boenheder i Danmark. Det er en markant forskel i forhold til de øvrige nordiske lande.

NYHED

Samråd om forældrebetaling gav klare politiske signaler – og håb

Et samråd i Folketingets socialudvalg gav klare politiske signaler og løfter om handling i sagen om forældrebetaling for døgnanbragte børn med handicap. Eventuelle ændringer af reglerne må dog afvente de udredninger og undersøgelser, som socialministeren har iværksat. LEVs landsformand glæder sig over ministerens afvisning af, at det er rimeligt at fradømme børn med handicap et udviklingspotentiale.

NYHED

Leder: Den livsfarlige forråelse

I begyndelsen af april præsenterede Dansk Arbejdsgiverforening (DA) et omfattende forslag til en omlægning af de forskellige overførselsindkomster. Forslaget indebar blandt andet en voldsom forringelse af førtidspensionen.