Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

Denne artikel er letlæselig
NYHED

Forbedringer på vej til STU’erne

Flere valgmuligheder, lettere overgange efter STU og en STUportal med overblik over de eksisterende uddannelsessteder. Det er de mest markante forbedringer af STU’en, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget blev enige om før sommerferien. Men et lovpligtigt tilsyn af uddannelsen og en ny økonomimodel er desværre ikke en del af aftalen.

NYHED

Jeg beundrer min søster

Det hele begyndte i det små med, at hun ville, turde og kunne gynge højt – og sådan er det fortsat.

Denne artikel er letlæselig
NYHED

"Vi har fået mere indflydelse"

Valgflæsk, mærkesager, repræsentation, demokrati, indflydelse på eget liv. Brugerbestyrelsen på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte sætter mange demokratiske tanker og handlinger i spil. Men hvor langt rækker ens personlige rettigheder egentlig?

NYHED

Skuffende finanslovsudspil uden fokus på handicap

Regeringen fremlagde i går sit udspil til finanslov for 2023. Der lægges op til en mindre ekstra prioritering af ældre og psykiatrien, men handicapområdet forbigås helt. Det er et skammeligt signal om regeringens manglende ambitioner på handicapområdet, mener Levs landsformand.

NYHED

Undersøgelse af problemer med betaling og digitalisering

Er du pårørende eller støtteperson for en eller flere personer med udviklingshandicap? Så kan Lev godt bruge din hjælp.

NYHED

Sundheden på botilbuddene halter stadig

Endnu en undersøgelse af sundhedsindsatserne og håndtering medicin på botilbud viser, at der er omfattende problemer. Mere end 30 procent af tilsynene fra Styrelsen for Patientsikkerhed, viser alvorlige brister i patientsikkerheden, og der er stadig brug for at få styrket sikkerheden af medicinhåndteringen.

NYHED

Undskyldning på vej

Langt om længe har regeringen anerkendt, at de mange tusinde mennesker med handicap, der i årene 1930-1980 var anbragt i særforsorgen, fortjener en undskyldning.

DEBATINDLÆG

Digitaliseringens udfordringer kræver handling nu. Lad os starte med kontanterne

Med artikelserien ’Den digitale underklasse’ sætter Politiken for tiden et nødvendigt og meget vigtigt fokus på en voksende problematik i dagens Danmark.

NYHED

Sommerhilsen juni ’22

De sidste 10-12 år har vi ikke været forvænt med regeringer med ambitiøse og positive visioner på handicapområdet. Derfor var vi også håbefulde, da den nytiltrådte regering og dens støttepartier i et forståelsespapir i 2019 lovede, at nu ville man tage langt mere grundlæggende fat på de omfattende problemer, som mennesker med handicap oplever i mødet med kommunen og med den mangelfulde hjælp, de modtager.