Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

NYHED

Demokratisk B-medlemskab

Ændringen af de såkaldte handle-betalingskommune-regler i 2010 betyder, at adskillige tusinde borgere med handicap er blevet frataget stemmeretten i forhold til de kommunalpolitikere, som ellers træffer en række beslutninger på deres vegne

NYHED

Pensionsreform har gjort vejen til arbejdsmarkedet længere

For tiden diskuterer politikerne konsekvenserne af førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013. LEV har gennemført en medlemsundersøgelse, som viser, at reformen har haft store konsekvenser for LEVs målgruppe. Stik imod intentionen får langt færre unge med udviklingshæmning nemlig i dag tilknytning til arbejdsmarkedet.

NYHED

Unge med udviklingshæmning i klemme i pensionsreform

Mennesker med udviklingshæmning får ikke tilkendt førtidspension i samme omfang som tidligere. I stedet bliver de i stigende omfang forsørget på kontanthjælp. Det fremgår af en artikel i Information.

NYHED

Det skrev vi for 51 år siden: Burde åndssvage berøves valgretten?

Der er opstået røre i Vodskov, fordi 70-80 af forsorgscentrets beboere deltog i kommunevalget fornylig.

NYHED

Råderummet – og hvem der har fyldt det op

Begrebet ’råderummet’ er blevet det nye omdrejningspunkt, når de politiske partier skal fortælle, hvordan skattelettelser eller øget forbrug til velfærd skal finansieres. Men råderummet er ikke kommet ud af intet – blandt andet har mennesker med udviklingshæmning givet deres bidrag til 'rummet'.

NYHED

Konventionens hjerte

Handicapkonventionens artikel 19 er central i arbejdet med at give mennesker med handicap frihed og muligheder – og fjerne institutionalisering fra deres tilværelse. Derfor er det også med god grund, at netop den artikel nu har fået de såkaldte General Comments, der skal hjælpe regeringerne med at fortolke, hvordan artiklen skal forstås og bruges.

NYHED

Ekspert: Økonomiaftale udfordrer handicapkonvention

Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2018 skal lejeaftaler for beboere i botilbud forsynes med en klausul, så kommuner kan flytte rundt med borgerne alt efter, hvordan de vurderer borgernes plejebehov. Det er klokkeklart i strid med FN’s handicapkonvention, og regeringen vil med stor sandsynlighed tabe en sag ved FN’s handicapkomité, hvis den måtte komme så langt, vurderer Danmarks medlem af FN’s handicapkomite.

NYHED

Må, må ikke, må delvist

Mange tror måske, at stemmeretten er noget selvfølgeligt for borgere i Danmark over 18 år. Men sådan er det ikke for alle. Det har Martin Rosenlind oplevet på tætteste hold.

NYHED

Leder: Anti-diskrimination eller diskrimination?

Med den ene hånd lancerer regeringen et sympatisk lovforslag om forbud mod forskelsbehandling af mennesker med handicap – og med den anden hånd planlægger den sammen med KL at gennemføre omfattende rettighedskrænkelser af den samme gruppe mennesker. Absurd. Det er ikke desto mindre det, vi er vidner til i disse måneder.