Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

NYHED

Ny bekendtgørelse for besøgsforbud på bosteder er trådt i kraft

Der er udsendt nye bekendtgørelse for regulering af besøgsforbuddet på landets bosteder, som betyder, at ledelsen på det enkelte botilbud får mulighed for at træffe individuelle afgørelser om undtagelser fra besøgsforbud for grupper, som har særlig behov for besøg og ikke forstår formålet med forbuddet.

NYHED

Levs holdning til besøgsrestriktioner på bosteder

Der er store forskelle på bostederne rundt omkring i landet. Vi skal først og fremmest udvise stor forsigtig og vise hensyn til sårbare, men der bør også være mulighed for mere individuelle vurderinger i forhold til besøgsrestriktionerne på bostederne. Det skal altid ske i tæt samspil med ledelse og sundhedsmyndigheder, mener Levs formand, Anni Sørensen.

NYHED

Vi skal have skabt klarhed over besøgsregler på botilbud

Folketingets ændringer i epidemiloven har desværre bidraget til forvirring og usikkerhed blandt Levs medlemmer og følgere, hvad angår retningslinjerne for besøg i botilbud og for hjemmebesøg. Levs formand, Anni Sørensen, pointerer, at det fortsat er de gældende regler, man skal følge indtil der kommer nye meldinger fra myndighederne formentlig indenfor de næste par dage. Lev opfordrer derfor til, at man følger myndighedernes anvisninger og viser omtanke og sund fornuft i forhold til besøg.

NYHED

Stort behov for klarhed om besøgsforbud i botilbud

Der er stor usikkerhed og mange efterlyser svar. Derfor er der et meget stort behov for at myndighederne melder klart ud om, hvordan ændringerne af besøgsforbud for botilbud skal forstås og forvaltes i praksis – og det skal ske straks. Indtil vi har denne klarhed må vi som pårørende have forståelse for, at bostederne ikke endnu har klare og enslydende svar.

NYHED

Vi skal huske at udvise forsigtighed og omtanke

Lev har haft mange henvendelser fra forældre og personale om det besøgsforbud, der grundet coronavirus blev indført i midten af marts på landets bosteder.

NYHED

Besøgsforbud på bosteder ændres for mennesker med udviklingshandicap

Lev har haft mange henvendelser fra forældre og personale om det besøgsforbud, der blev indført i midten af marts på landets bosteder grundet Coronavirussen. Nu er reglerne ved at blive ændret, så forældre og andre nærtstående pårørende kan besøge mennesker med udviklingshandicap på bostederne.

NYHED

Hold kontakten - brug nettet

Isolationen på grund af corona-epidemien kan være svær for os alle, men for mennesker med udviklingshandicap kan det være ekstra udfordrende, da det kan være svært at forstå, hvorfor mor og far pludselig ikke kommer på besøg. Derfor må vi i gang med andre måder at mødes på - uden at være sammen. Læs her om hvordan du kommer i gang med videokommunikation over nettet.

NYHED

Anni Sørensen: Pas godt på jer selv og andre i disse Corona-tider

Det er en svær tid, vi befinder os i. Borgere med udviklingshandicap og deres pårørende er hårdt ramt af konsekvenserne af Corona-virussen. Og der er mange spørgsmål, bekymringer og tvivl, der presser sig på. Det siger Anni Sørensen, Levs formand, nogle ord om i denne video.

NYHED

Nye midlertige Corona-regler kan få konsekvenser for mennesker med udviklingshandicap

Social- og Indenrigsministeriet har i dag udsendt en ny bekendtgørelse, der træder i kraft med det samme. Bekendtgørelsen giver kommunerne mulighed for at foretage en række ændringer i forhold til hjælp efter serviceloven, hvilket kan få store konsekvenser for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Men de nye regler kan kun anvendes efterhånden som der opstår særlige situationer, der gør det nødvendigt.