Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

PRESSEMEDDELELSE

Lev – livet med udviklingshandicap

Lev har lanceret sit nye navn og logo. Det er et af de mange nye led i fornyelsen af organisationen. Hensigten er at give Lev som organisation et mere tidsvarende og vedkommende visuelt udtryk.

NYHED

Ny rapport dokumenterer store retssikkerhedsproblemer for mennesker med handicap

Alle alarmer blinker rødt i ”Embedsværket” og Advokatsamfundets nye rapport om retssikkerheden for mennesker med handicap på socialområdet. Rapporten dokumenterer, at langt færre mennesker med udviklingshandicap er tilbøjelige til at klage end andre handicapgrupper – men at omfanget af forkerte afgørelser er det samme. Det viser et retssikkerhedsproblem, som er helt uholdbart, mener Levs landsformand.

NYHED

Nu venter vi igen på lempelse af besøgsrestriktionerne

Siden besøgsrestriktionerne på bosteder trådte i kraft den 18. marts, er reglerne blevet gradvist lempet flere gange. Alligevel får Lev stadig mange henvendelser fra pårørende, som afskæres fra at besøge familiemedlemmer i egen bolig. Der er akut brug for handling, mener Levs landsformand.

NYHED

Økonomiaftale for 2021 mellem regeringen og kommunerne

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen imødegår den demografiske udvikling, men giver ikke øremærkede midler til genopretning af handicapområdet. Aftalen indeholder desuden et ønske om at give kommunerne øget handlefrihed og fleksibilitet på socialområdet. Men det må ikke blive på bekostning af sårbare borgeres rettigheder, mener Levs landsformand.

NYHED

Var Solbakkes tilståelser falske?

Er nogle af danmarkshistoriens alvorligste forbrydelser stadig uopklarede? Og blev Erik Solbakke, som havde udviklingshandicap, dømt på et svagt grundlag? Det er nogle af de spørgsmål, som er til debat på TV2s platforme i disse dage. Levs landsformand mener, at det bør være et krav, at der skal være både advokat og støtteperson tilstede ved afhøringer af mistænkte med udviklingshandicap.

NYHED

Ret til overvågning – men kun om natten og kun for de få

Lev har i dag sendt høringssvar på lovforslaget om indførelse af ret til overvågning for unge, der modtager hjælp efter §95, stk. 3. Forslaget er et vigtigt fremskridt for en mindre gruppe unge og deres familier, men der er også væsentlige mangler ved den ordning, som nu indføres, skriver Lev i høringssvaret

PRESSEMEDDELELSE

Mennesker med udviklingshandicap mistrives, mens de venter på kommunerne

En ny undersøgelse viser, at mennesker med udviklingshandicap er ramt af en massiv nedlukning af deres dagtilbud. Det har store konsekvenser for denne sårbare gruppe borgeres trivsel og mentale sundhed – og det strider imod regler og signaler fra Christiansborg

NYHED

Genåbning af handicappolitikken nærmer sig. Vi er klar

Det ser indtil videre ud til, at Danmark klarer sig gennem coronakrisen uden de ekstreme belastninger af sundheds­væsenet, som vi desværre har set i flere andre lande. Kurverne for borgere her i landet, som er smittede, indlagte, på intensiv, i respirator eller døde dækker over mange skæbner – også blandt mennesker med udviklingshandicap og deres familier. Men noget der ligner et katastrofescenarie, som mange fryg­tede, er heldigvis blevet afværget.

NYHED

Nye retningslinjer skal understøtte genåbningen

For næsten tre uger siden sendte samtlige partier i Folketinget et entydigt signal til kommuner og tilbud på socialområdet: Genetabler tilbud og indsatser, som kan understøtte tryghed og trivsel hos borgerne, herunder ikke mindst mennesker med udviklingshandicap. Det signal har mange kommuner tilsyneladende overset eller ignoreret. Levs landsformand håber, at de nye retningslinjer sætter skub i processen.