Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

Corona og masker
NYHED

Nødbekendtgørelse giver igen kommuner mulighed for at fravige normale forpligtelser

Social- og Indenrigsministeriet har udsendt en nødbekendtgørelse, der trådte i kraft den 24. december. I lighed med forårets nødbekendtgørelsen giver den nye bekendtgørelse kommunerne mulighed for midlertidigt at fravige forpligtelser på socialområdet som led i håndtering af COVID-19. Det kan igen få store konsekvenser for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Men de nye regler kan kun anvendes efterhånden som der opstår særlige situationer, der gør det nødvendigt.

NYHED

Vaccination mod Covid-19 til ældre og mennesker i særligt øget risiko

I løbet af få dage vil de første danskere bliver vaccineret mod Covid-19. Der er langt fra nok vacciner til alle de første mange måneder, og myndighederne er derfor nødt til at prioritere de borgere, der har størst behov for vaccine.

NYHED

Lidt bedre jul for beboere på sociale tilbud

Beboere på sociale tilbud fik i går mulighed for at udpege en ekstra nær pårørende, som kan besøge beboeren i egen bolig

NYHED

En jul i forsigtighedens tegn

Beboere i sociale tilbud skal have mulighed for at fejre jul og myndighederne opfordrer derfor beboere og deres familier til at fejre jul uden for tilbuddet – altså at fejre julen hjemme hos sin familie, hvis der er mulighed for det. Samtidig har myndighederne indført undtagelse for forsamlingsforbuddet på 10 personer for beboere på sociale tilbud, så der kan afholdes jul på botilbuddene. Lev opfordrer til forsigtighed og anbefaler, at beboere deles op i mindre grupper.

NYHED

Året der gik – sejre og udfordringer set med Lev-øjne

Corona-krisen satte sit triste og klare aftryk på 2020, og krisens konsekvenser har selvfølgelig været en stor udfordring for Lev. Men der skete også andre vigtige ting i 2020 set med Lev-øjne.

NYHED

Skærpede tiltag udvides til hele landet

For at dæmme op for Covid-19 smittespredningen udvides de skærpede tiltag til hele landet fra 16. december 2020 kl. 16.00 til og med 3. januar 2021. Her er et lille overblik over, hvad restriktionerne kan få af betydning for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende samt relevante links hertil.

NYHED

Kampen for forandringer fortsætter trods corona

Da jeg for et år siden skrev lederartiklen til det sidste Lev-blad i 2019, havde jeg positive forventninger til året, der skulle komme. Både op til og efter folketingsvalget var det lykkedes Lev og andre gode kræfter at få sat politisk fokus på behovet for en reform af det specialiserede handicapområde. Der var bred politisk anerkendelse af nødven­digheden af et økonomisk løft og en anden organisering af handicapområdet, og rege­ringen havde forpligtet sig på opgaven. Men så kom corona-epidemien, og virkeligheden så pludselig temmelig anderledes ud.

NYHED

Naturen gav eleverne ro

”Styrket trivsel og kammeratskab blandt STU-elever under corona-pandemien.” Det var målet for naturprojektet Fællesskab og trivsel – Naturligvis! På en STU-skole i Ballerup har det for nogle af eleverne og lærerne imidlertid udviklet sig til meget mere end det, nemlig en ny måde at se og bruge naturen på i undervisningen.

NYHED

Digitaliseringens markante slagside

Det hægter ikke-digitale mennesker af, når mere og mere digitaliseres. Samtidig benytter flere og flere de digitale løsninger, og det lytter de til i Arriva og Arbejdernes Landsbank.