Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

NYHED

Leder: ENDELIG: Stort politisk røre om førtidspensionsreformen

Landets seks største kommuner kritiserer førtidspensionsreformen for at være for restriktiv og kræver politisk handling, 41 faglige organisationer kræver tilsvarende ændringer, og der er røre i det politiske flertal bag reformen på Christiansborg. LEVs egen undersøgelse blandt vores medlemmer viser, at unge med udviklingshæmning er blevet hårdt ramt. Det er på høje tid med en reform af reformen.

NYHED

Et rigtigt hjem?

Hvad er et rigtigt hjem? Det er der helt sikkert adskillige bud på. Men blandt de helt grundlæggende kendetegn er, at det er en bolig, som du har råderet over, så længe du betaler din husleje eller afdrager på dit lån - og i øvrigt overholder gældende ’ordensregler’. Det princip mener KL og regeringen tilsyneladende ikke skal gælde for mennesker med handicap, hvis man skal tro den seneste økonomiaftale.

NYHED

Hjemtagning til eget dagtilbud i Hillerød er bekymrende

Hillerød Kommune planlægger at flytte 18 unge og voksne med udviklingshæmning fra deres dagtilbud til kommunens eget tilbud. Det har vakt stor bekymring blandt mange af de pårørende, som frygter, at kvaliteten vil falde markant. LEVs landsformand har nu skrevet til kommunen. Hun opfordrer til, at den omfattende flytteplan droppes, og at kommunen – hvis planen alligevel gennemføres – husker på borgernes retssikkerhed.

NYHED

Det skriver de om førtidspensionen….

For øjeblikket diskuteres en ændring af reglerne for tildeling af førtidspension. Flere og flere mener, at der skal kigges på reglerne

NYHED

Kommuner ønsker ændring af førtidspensionsreformen – super, mener LEV

Forleden skrev landets seks største kommuner til beskæftigelsesministeren og bad ham ændre lovgivningen om tildeling af førtidspension. Lovgivningen var ”simpelthen blevet for stram” og dokumentationskravene for hårde med det resultat, at alvorligt syge borgere sidder fast i systemet i årevis. De seks kommuner nævnte også, at det er et stort problem, at der på tværs af kommunerne er store forskelle i, hvordan der tilkendes førtidspension.

NYHED

Næste gang hjælper vi dig ikke

27-årige Hassan Osman bliver ikke reddet, hvis hans sygdom blusser op igen. Det har lægerne på Nordsjællands Hospital i Hillerød besluttet, efter at Hassan under en behandling for en infektion handlede meget voldsomt og ikke fulgte lægernes anvisninger.

NYHED

Parasportens Dag er for alle

Parasport Danmarks nye tiltag ’Parasportens Dag’ giver alle med et handicap mulighed for at stifte bekendtskab med idræt for første gang. Dagen bliver afholdt i tre forskellige byer den 23. september.

NYHED

Inklusion med samfundsværdi

LEVs Projekt KLAP har nu skabt over 2.200 skånejob i Danmark. Det er en succes, som for alvor har vist, at mange mennesker med udviklingshæmning både kan og vil være en del af arbejdsmarkedet – og at arbejdsgiverne er rigtig glade for dem.

NYHED

Sommerhilsen fra LEVs formand

LEVs landsformand, Anni Sørensen, sender en sommerhilsen til medlemmer, samarbejdsparter og interesserede. Heri optegner hun nogle af efterårets vigtige dagsordner for LEV: KLAP-projektets videreførelse, kvalitet i beskyttet beskæftigelse og samværstilbud, reform af fleks- og førtidspension og evaluering af STU. Men hun forventer, at det helt store slag kommer til at stå om mennesker med udviklingshæmnings ret til deres egen bolig – i botilbud og almene boliger. Den har regeringen og KL nemlig aftalt at gøre op med i den seneste økonomiaftale.