Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

Fra Altinget.dk
NYHED

Socialtilsynene skal holde øje med ferieledsagelse på botilbud

En tilkøbsmodel i et nyt lovforslag vil i praksis underminere rettighederne til socialpædagogisk ledsagelse på ferie, som sociallovgivningen i dag giver blandt andre udviklingshæmmede. Det skriver Anni Sørensen, landsformand i LEV.

NYHED

Udspil til reform af ungdomsuddannelser

En ekspertgruppe nedsat af regeringen har udsendt et udspil om reform af en del af ungdomsuddannelsesområde. Den foreløbige vurdering i LEV er, at der på mange måder er tale om et godt udspil. Vi er tilfredse med, at STU´en i store træk holdes udenfor forslaget om etableringen af en helt ny og samlet forberedende voksenuddannelse.

NYHED

I en uge købte de selv ind, lavede maden - og spiste den sammen

Et botilbud i Kalundborg Kommune afbestiltei slutningen af 2016 ekstern levering af aftensmaden til en gruppe beboere i en uge. De skulle prøve selv at stå for valg af menu, indkøb for egne penge, tilberedning og alt det praktiske med borddækning og oprydning. De fik bistand af den nybagte socialpædagog, Mie Høtoft, der havde fået lov af bostedet til at gennemføre sit projekt - et såkaldt observationsstudie - som led i sin afsluttende bachelor- opgave på University College Sjælland. Alle havde det mægtigt i den uge. Men hvad så med i resten af livet?

NYHED

Ud af skandalerne kom der et nyt socialtilsyn

Et af de mest synlige resultater af de mange sager om skandaløse forhold i tilbud til mennesker med udviklingshæmning, som vi har set i de seneste ti år, har været etableringen af et uafhængigt tilsyn.

NYHED

Forslag om tilkøb af ledsagelse skal tages af bordet. Nu!

Det vil få uhyggelige konsekvenser for mange af de dårligst stillede udviklingshæmmede, hvis socialministerens forslag om brugerbetaling på ledsagelse bliver vedtaget.

NYHED

Endelig lyttede de

Leder af Sølund Musik Festival, Lasse Mortensen, har i flere år kæmpet for, at udviklingshæmmede får den ledsagelse, som de har behov for. Og når kommunerne "tilsyneladende kan fortolke loven på en sådan måde, at borgeren lades i stikken", som Lasse selv formulerer det, så er han glad for, at socialministeren nu har stillet forslag om, at borgerne selv kan købe sig til ledsagelsen.

NYHED

Tilkøb og brugerbetaling – et broget spil uden vindere

Meget tyder på, regeringen nu kan komme igennem med et lovforslag, der åbner for brugerbetaling på socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie, udflugter og lignende. Dermed får en række pædagoger og Sølundfestivalen det, som de har argumenteret for, mens LEV modsat frygter for den socialpædagogiske ledsagelse, som kommunerne fortsat er forpligtet til at levere.

NYHED

Strandvænget – ti år efter

Denne artikel tager afsæt i fire udklipsmapper om Strandvængetsagen, som LEV har arkiveret. Der er tale om avisartikler, pressemeddelelser og andet materiale, der omhandler de overgreb og ulykkelige forhold for udviklingshæmmede, der på forskellig måde blev dokumenteret i løbet af året 2007. Artiklerne repræsenterer for hvert botilbud kun få dage i tid, mens selve problematikken - overgreb på svage og afmægtige mennesker i andres varetægt - til gengæld nærmest er uendelig lang.

NYHED

Budskabet fra Roskilde: Sundhedstjek nu!

I Center for Handicap i Roskilde Kommune har man i snart halvandet år kørt et projekt med sundhedstjek til mennesker med udviklingshæmning. LEV Bladet har talt med leder for projektet, Sisken Henningsen, og i denne artikel ser vi nærmere på nogle af resultaterne