Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

NYHED

Leder: 2018 i bevægelse - i og uden for LEV

”Min forventning og forhåbning er, at OKUP vil bidrage til, at LEV bliver bedre klædt på til de fremtidige udfordringer”. Sådan siger Dorte Højriis Thomsen i en artikel inde i bladet. Hun var en af de cirka 100 engagerede deltagere på vores netop afholdte landsmøde, som fandt sted under overskriften ”LEV i bevægelse”.

NYHED

Ledsagelse: Problemer med vigtige elementer i tilkøbsloven

I snart et år har botilbud for voksne med udviklingshæmning kunnet sælge socialpædagogisk ferieledsagelse til sine beboere. I LEV har vi nu fået en række eksempler, som viser nogle af de udfordringer, der er med den konkrete anvendelse af de nye regler. Det handler især om usikkerhed om visiteret ledsagelse og for høje priser på tilkøbt ledsagelse.

NYHED

Nyt ambassadørkorps skal hjælpe personer med udviklingshæmning i job

Som noget nyt har KLAPjob startet et ambassadørkorps, der skal bestå af personer med udviklingshæmning, som er i arbejde, og som gerne vil hjælpe og støtte andre, der vil samme vej. Asbjørn Jensen er KLAPjobs første ambassadør.

NYHED

Fremtidens LEV: Førerhund eller vagthund

105 LEV-folk var mødt op til landsmøde i november for at sætte ord og tanker på fremtidens LEV. Overskriften for hele landsmødet var da også ”LEV i bevægelse”. Store spørgsmål om LEVs navn og logo, hovedbestyrelsens sammensætning samt en række politiske temaer blev grundigt debatteret.

NYHED

Et LEV i bevægelse: Men i hvilken retning skal LEV bevæge sig?

Ved LEV-landsmødet for nylig fyldte debatten og diskussionen om, hvordan LEV skal udvikle sig som organisation, en væsentlig del af landsmødets program. Men hvilken retning skal LEV bevæge sig i? Det spurgte vi to kredsfolk med hvert sit erfaringsgrundlag i LEV om.

NYHED

Kristelig Handicapforening: ”Vi er i gang med at åbne op”

LEV har i øjeblikket 16 tilknyttede foreninger. Hver forening repræsenterer typisk et særligt handicap/syndrom, men det kan også være en særlig tilgang til det at have et handicap (Kristelig Handicapforening) samt mennesker med udviklingshæmnings egen forening, ULF. Men hvad foregår der egentlig i foreningerne, hvad er det for handicap, de repræsenterer, og hvorfor er de medlem af LEV? Det er nogle af de spørgsmål, vi prøver at besvare i denne serie i LEV Bladet om de tilknyttede foreninger. Denne gang kan du møde Kristelig Handicapforening.

NYHED

Mød en frivillig: Jan Skou-Nielsen - bisidder

Jan Skou-Nielsen er frivillig bisidder i LEVs rådgivning. Vurderer rådgiverne, at en familiekan have gavn af et bisidderforløb, kan de trække på et korps af erfarne bisiddere rundt omkring i landet. Konceptet i LEVs bisidderordning er et formøde, et møde og en evaluering, så bisidderne er ikke inde i langstrakte forløb, men bidrager med friske øjne på en fastlåst situation og har gode erfaringer med at bringe familierne et stykke videre.

NYHED

Når du beder mig tage mig sammen, tænker jeg, at du skulle prøve at have det ligesom mig

Mange går rundt med skjulte smerter eller handicap. Men selvom du ikke kan se, hvad vi fejler, skal du ikke dømme os uden at kende os og det, vi kæmper med.

NYHED

Ingen sætter længere spørgsmålstegn ved, at pårørende har en afgørende rolle

En fælles interesse fra både pårørende og forvaltning om at skabe forståelse for pårørende som en ressource og et helt afgørende led i mennesker med udviklingshæmnings liv, har ført til etablering af en særlig efteruddannelse for det pædagogiske personale i Borgercenter Handicap i København. Annette-Marie Frimann Jensen, som er mor til Ida, en voksen kvinde med udviklingshæmning, og Karin Damhus, konsulent i kommunen, har været initiativtagere og blandt hovedkræfterne i at oprette uddannelsen.