Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

NYHED

Fakta om Nadja Joy og Prader-Willi syndrom

Fakta om Nadja Joy og Prader-Willi syndrom

NYHED

Skal kommunen tilbyde ledsagelse?

Hvordan er kommunerne forpligtede til at følge op på Ankestyrelsens principafgørelse om retten til at få den nødvendige støtte og ledsagelse i forbindelse med en ferie og lignende? Kan kommunen blot læne sig tilbage og håbe på, at ingen henvender sig – eller har den faktisk pligt til at vurdere borgerens behov og tilbyde støtten uden ansøgning eller anden opfordring?

NYHED

Skræmmende skønmalerier

Den sproglige kreativitet er stor. Vi kan se det på de sociale medier, hvor en skov af forkortelser og grafiske Smileys kendetegner kommunikationen – og vi ser det, når begreber pludselig skifter mening.

NYHED

Temperaturmåling: Inklusionen af handicappede elever i den almindelige folkeskole er udfordret

Danske Handicaporganisationer har via deres medlemsorganisationer, gennem Facebook og ad andre kanaler opfordret forældre til børn med handicap til at besvare et spørgeskema om deres erfaringer med inklusionen i folkeskolen

DEBATINDLÆG

For DF og S gælder velfærdspolitik måske ikke mennesker med handicap?

'Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i Nordjylland er enige om at indføre mere brugerbetaling i den offentlige sektor. Brugerbetalingen skal især ramme de svageste borgere, mener de to partier. De vil på den måde sikre sig, at de voldsomme besparelser, som allerede er gennemført over for de svageste borgere, intensiveres over de kommende år'.

NYHED

Kursuspakke om medborgerskab

Socialstyrelsen har udviklet en kursuspakke med det formål at styrke voksne med udviklingshæmning i aktivt og reelt at udøve deres medborgerskab. Det kræver viden og færdigheder om egne rettigheder samt tips og vejledning blandt andet om, hvordan man træffer sine valg. Kursuspakken er tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside.

Fra Altinget.dk
NYHED

Støtten til merudgifter faldet med over 40 procent siden 2010

Kommuner har skåret ned på støtten til børn med et handicap og deres familier, der skal have hjælp til eksempelvis familie-kurser, til særlige sko, medicin eller lignende. Siden 2007 er kommunernes bidrag til den type af hjælp faldet år for år. Og det ser ud til at fortsætte.

NYHED

Debatturné: Hvor skal handicappolitikken bevæge sig hen?

Handicappolitikken er under pres – ikke mindst indsatsen i forhold til mennesker med meget betydelige og komplekse handicap. Regeringen prioriterer tilsyneladende ikke handicapområdet som en del af kernevelfærden, og området har været udsat for omfattende og gentagende besparelser i landets kommuner. Det er en del af baggrunden for, at FOA, SL og LEV nu rejser debatten om den aktuelle udvikling i synet på og behandlingen af mennesker med udviklingshæmning og handicap i Danmark. Det sker, når 3 stort anlagte arrangementer under navnet ”Modvilje eller uvidenhed? – en debatturné om handicappolitik” afholdes i samarbejde med de pædagogiske uddannelser på University College i Odense den 10. maj, Aarhus den 17. maj og København den 19. maj.

NYHED

Debatturné: Bevæger nutidens handicappolitik sig baglæns?

Store institutioner med helt op til 100 beboere, et ’hjem’ med håndsprit og gummihandsker som obligatorisk inventar og dagtilbud, der flyder sammen med boenheder, så beboerne er tvunget til at blive på samme matrikel hele dagen. FOA, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og LEV vil sammen rejse debatten om den aktuelle udvikling i synet på og behandlingen af mennesker med udviklingshæmning i Danmark. Det sker, når en debatturné med tre stort anlagte arrangementer afholdes landet over i maj måned.