Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

NYHED

Leder: Mennesker uden potentiale for at udvikle sig?

Jeg er forfærdet over den udvikling, vi aktuelt ser i alt for mange kommuners forvaltning af deres ansvar for handicap- og socialpolitikken. De mangeårige og markante forringelser i hjælpen er én ting. Men hæver vi blikket lidt og ser på nogle af de overordnede udviklingstendenser, så er der også grund til bekymring på lang sigt.

Foto: Carsten Bundgaard
NYHED

Udvikling eller ej

Stemplingen af sårbare borgere som ’uden udviklingspotentiale’ er blevet en bekvem betegnelse for ikke at yde socialpædagogisk bistand eller andre sociale tilbud til voksne med udviklingshæmning. Når det gælder børn med handicap er stemplingen ’uden udviklingspotentiale’ blevet et abracadabra for at opkræve betaling af forældre til døgnanbragte børn. Tendensen er en alvorlig udfordring for mennesker med udviklingshæmning, og peger bagud mod ’de u-underviselige’ i fortidens åndssvageforsorg

NYHED

Socialministeren vil undersøge reglerne for forældrebetaling

I et svar til Spastikerforeningen og LEV lover socialminister, Manu Sareen, at få Ankestyrelsen til at foretage en undersøgelse af kommunernes praksis for at opkræve betaling for børns ophold uden for hjemmet. Socialministeriets embedsfolk kigger desuden nærmere på reglerne for forældres egenbetaling.

Foto: Ulrik Jantzen
NYHED

Pulje til sundhedstjek: Bedre end ingenting, men alt, alt for lidt

Der er afsat 12 millioner kroner på finansloven til at styrke sundheden for personer med et betydeligt psykisk handicap. Landsforeningen LEV kalder det ”alt, alt for lidt” og vil have sundhedstjek til alle udviklingshæmmede. Det skriver Kristeligt Dagblad i dag.

NYHED

Imponerende værk om forsorgshistorien offentliggjort

Svendborg Museum har i dag offentliggjort den omfattende forskningsrapport ”Anbragt i historien”. Rapporten fortæller historien om det danske samfunds behandling af udsatte og sårbare mennesker i perioden 1945 til 1980. LEVs landsformand er imponeret over værket, der både tegner de overordnede historiske linjer og giver stemmer til nogle af de anbragte og indlagte i perioden.

Fra TV2OJ.dk
NYHED

Kaotisk forløb i Aarhus ender med opsættende virkning til forældre

Aarhus Kommune kan godt give opsættende virkning på de mange afgørelser de har truffet om forældrebetaling for døgnanbragte børn med handicap. Det udtaler Ankestyrelsen. Rådmand i Aarhus giver nu forældrene et pusterum med opsættende virkning.

NYHED

Refusionsreform: Unge med handicap risikerer at blive ofre for kommunal kassetænkning

Den 11. september sidste år skrev socialministeren til samtlige kommuner, at det gav ”… anledning til bekymring”, at der siden fortidspensions- og fleksjobreformen havde været tale om et ”… væsentligt fald i tilkendelser af førtidspension til unge 18-19 årige i forhold til 2010-2012”. Ministeren slog på denne baggrund fast, at ”… der fortsat skal tilkendes førtidspension – herunder til unge” såfremt der er tale om personer, hvor det er åbenlyst, at der ikke er udsigt til selvforsørgelse på arbejdsmarkedet – altså de såkaldte ’glatte pensionssager’.

NYHED

Leder: 70 årsdag for Auschwitz: Udviklingshæmmede var også ofre

Den 27. januar markerede det meste af verden 70 året for Den Røde Hærs befrielse af koncentrations-lejeren Auschwitz i Polen. Anledningen til markeringen var at mindes de ufattelige menneskelige lidelser, som blev konsekvensen af nazismens racistiske ideologi.

NYHED

Rebecca har Smith-Magenis Syndrom

En toethalv årig, en syv årig og en 14 årig – i en og samme person. Sådan beskriver Pernille Fox sin datter