Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

NYHED

Det principielle betyder rigtig meget! - Dorthe vandt efter tre års kamp

Kommunen stoppede pludselig betaling for pasning af Dorthes søn Patrick. Hun klagede og fik medhold af Ankestyrelsen. Men kommunen undlod at reagere på afgørelsen. Til sidst valgte Dorthe at tage sagen i byretten, og efter tre års kamp har hun nu fået medhold. En stor sejr, som hun håber kommer andre til gavn.

NYHED

Advokat: Byretsdom kan bruges af andre – men desværre langt fra af nok

Lev Bladet har talt med en af Danmarks absolut førende advokater på det socialretlige område. Han mener, at dommen i sagen mellem Dorthe Olsen og Jammerbugt Kommune har vigtige perspektiver for familier i samme situation. Men der er fortsat et stort problem med at få erstatning i sager om manglende levering af serviceydelser.

NYHED

Vær med til at udvikle Lev

Lev er som organisation i rivende udvikling på alle fronter. Du kan som bestyrelsesmedlem i Lev være med til at sætte dit præg på den udvikling, som vi er i gang med.

NYHED

Hvad skete der med de ekstra millioner på handicapområdet?

Fire ud af fem kommuner har på landsplan hævet budgetterne til handicapområdet i 2020 sammenlignet med 2019. Men mange mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende oplever stadig, at det er en hård kamp at få den nødvendige hjælp ude i kommunerne.

NYHED

Hold kontakten – på Facebook

Isolationen på grund af corona-epidemien kan være svær for os alle, men for mennesker med udviklingshandicap kan det være ekstra udfordrende, da det kan være svært at forstå, hvorfor mor og far pludselig ikke kommer på besøg. Derfor må vi i gang med andre måder at mødes på - uden at være sammen. Læs her om brugen af Facebook.

NYHED

Ny bekendtgørelse for besøgsforbud på bosteder er trådt i kraft

Der er udsendt nye bekendtgørelse for regulering af besøgsforbuddet på landets bosteder, som betyder, at ledelsen på det enkelte botilbud får mulighed for at træffe individuelle afgørelser om undtagelser fra besøgsforbud for grupper, som har særlig behov for besøg og ikke forstår formålet med forbuddet.

NYHED

Levs holdning til besøgsrestriktioner på bosteder

Der er store forskelle på bostederne rundt omkring i landet. Vi skal først og fremmest udvise stor forsigtig og vise hensyn til sårbare, men der bør også være mulighed for mere individuelle vurderinger i forhold til besøgsrestriktionerne på bostederne. Det skal altid ske i tæt samspil med ledelse og sundhedsmyndigheder, mener Levs formand, Anni Sørensen.

NYHED

Vi skal have skabt klarhed over besøgsregler på botilbud

Folketingets ændringer i epidemiloven har desværre bidraget til forvirring og usikkerhed blandt Levs medlemmer og følgere, hvad angår retningslinjerne for besøg i botilbud og for hjemmebesøg. Levs formand, Anni Sørensen, pointerer, at det fortsat er de gældende regler, man skal følge indtil der kommer nye meldinger fra myndighederne formentlig indenfor de næste par dage. Lev opfordrer derfor til, at man følger myndighedernes anvisninger og viser omtanke og sund fornuft i forhold til besøg.

NYHED

Stort behov for klarhed om besøgsforbud i botilbud

Der er stor usikkerhed og mange efterlyser svar. Derfor er der et meget stort behov for at myndighederne melder klart ud om, hvordan ændringerne af besøgsforbud for botilbud skal forstås og forvaltes i praksis – og det skal ske straks. Indtil vi har denne klarhed må vi som pårørende have forståelse for, at bostederne ikke endnu har klare og enslydende svar.