Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Alle nyheder

NYHED

Kommuner ønsker ændring af førtidspensionsreformen – super, mener LEV

Forleden skrev landets seks største kommuner til beskæftigelsesministeren og bad ham ændre lovgivningen om tildeling af førtidspension. Lovgivningen var ”simpelthen blevet for stram” og dokumentationskravene for hårde med det resultat, at alvorligt syge borgere sidder fast i systemet i årevis. De seks kommuner nævnte også, at det er et stort problem, at der på tværs af kommunerne er store forskelle i, hvordan der tilkendes førtidspension.

NYHED

Næste gang hjælper vi dig ikke

27-årige Hassan Osman bliver ikke reddet, hvis hans sygdom blusser op igen. Det har lægerne på Nordsjællands Hospital i Hillerød besluttet, efter at Hassan under en behandling for en infektion handlede meget voldsomt og ikke fulgte lægernes anvisninger.

NYHED

Parasportens Dag er for alle

Parasport Danmarks nye tiltag ’Parasportens Dag’ giver alle med et handicap mulighed for at stifte bekendtskab med idræt for første gang. Dagen bliver afholdt i tre forskellige byer den 23. september.

NYHED

Inklusion med samfundsværdi

LEVs Projekt KLAP har nu skabt over 2.200 skånejob i Danmark. Det er en succes, som for alvor har vist, at mange mennesker med udviklingshæmning både kan og vil være en del af arbejdsmarkedet – og at arbejdsgiverne er rigtig glade for dem.

NYHED

Sommerhilsen fra LEVs formand

LEVs landsformand, Anni Sørensen, sender en sommerhilsen til medlemmer, samarbejdsparter og interesserede. Heri optegner hun nogle af efterårets vigtige dagsordner for LEV: KLAP-projektets videreførelse, kvalitet i beskyttet beskæftigelse og samværstilbud, reform af fleks- og førtidspension og evaluering af STU. Men hun forventer, at det helt store slag kommer til at stå om mennesker med udviklingshæmnings ret til deres egen bolig – i botilbud og almene boliger. Den har regeringen og KL nemlig aftalt at gøre op med i den seneste økonomiaftale.

DEBATINDLÆG

KL og regeringen vil skabe nye andenrangsborgere

Regeringen og KL offentliggjorde i slutningen af juni en økonomiaftale for 2018. Det, der kan lyde kedeligt og administrativt, rummer på side ti i aftalen en plan for voldsomme ændringer af lejerettighederne for mennesker med udviklingshæmning. Det skriver LEVs landsformand Anni Sørensen.

NYHED

Terningespil på socialområdet

I 9 af landets kommuner omgjorde eller hjemviste Ankestyrelsen mere end hver anden myndighedsafgørelse på socialområdet i 2016. Og landsgennemsnittet for omgjorte kommunale afgørelser var på hele 37 procent. Det er skandaløst, og udgør et stort retssikkerhedsproblem for det store flertal af borgere, som aldrig klager over deres afgørelser, eksempelvis mange familier med børn med handicap og mange voksne med udviklingshæmning, mener LEVs landsformand.

NYHED

Tal der legitimerer politik

Tal anvendes hyppigt i den politiske debat. Har du en undersøgelse med skarpe tal, er der nem adgang til medierne, og det giver en højere troværdighed, hvis du kan underbygge dine politiske argumenter med tal. Men tal fortæller ikke altid sandheden, og der er al mulig grund til at være kritisk overfor de tal, som kan være lige så tendentiøse og politiske som anden politisk kommunikation

NYHED

Leder: Reform af servicelov og vedtagelse af tilkøb af ledsagelse

Den 2. juni vedtog folketinget en reform af servicelovens voksenbestemmelser samt et lovforslag om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferieophold.